Shërbimet
Taksat e mia
 
 
Mikpritja dhe Kultura
Lezha për nga pozicioni gjeografik, kultura qytetare, mikpritja lezhjane njihet si qyteti më i qetë në të gjithë vendin.
Klima
Per vete poziten gjeografike me dalje te gjere ne det dhe te relievit ne pergjithsi te ulet, Lezha ka klime te bute mbizotruese te tipit mesdhetar.
Gjeografia
Lezha shtrihet ne pjesen Veriperendimore te vendit, nga Ultesira e Shkodres ne veri e deri ne Breg te Mates ne jug, nga Malesia Puke-Mirdite ne verilindje e lindje e deri ne detin Adriatik ne perendim.
Historia
Historia e këtij rajoni është e hershme, mbi 2000-vjet përpara lindjes së Krishtit. Lezha, Kurbini dhe Mirdita pjesë përbërëse të këtij qarku mbartin dhe trashëgojnë vlera të rëndësishme historike.
Tarifa e Taksa Vendore

Paketa Fiskale 2013

Për vitin 2013 vazhdon të mbetet në fuqi paketa fiskale e vitit të kaluar, me ndryshime te cilat paqyrohen në vendimet e Këshillit të Bashkisë...
Leje Aktiviteti
A. Çertifikata e transportit mall dhe udhetaresh
B. Dhënia e autorizim për transport udhetaresh, jashte linje
C. Leje për shërbimin me orare të zgjatur apo 24 orësh.
D. Autorizim për shitje karburanti.
Njoftime Tenderi
Te gjitha njoftimet per tender shpallen ne menyre elektronike ne adresen www.app.gov.al
 
Plani Rregullues i Qytetit
Perpjekjet e para per hartimin enje plani rregullues per qytetin e Lezhes jane bere ne vitet 60. Ky plan rregullues i bere ne kushtet e kohes, perfshinte nje zone relativisht te vogel.
Lejet e ndertimit
Me poshte jepet pasqyra e plote te dokumentacionit qe duhet dorezuar prane Seksionit te Urbanistikes per tu pajisur me leje ndertimi.
Leje shfrytezimi
Leja e shfrytezimit te objektit jepet kur plotesohen kerkesat e ligjit Nr. 8402 date 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit " si dhe ligjit Nr. 9200 date 26.02.2004 " Mbi disa shtesa e ndryshime ne ligjin Nr. 8402".
 

Aktivitete

Në Lezhë, rikthehet sporti i volejbollit pas 23 vitesh mungesë.Dy ish-volejbolliste (aktualisht mësuese edukimi fizik ne gjimnazin “Hydajet Lezha” kanë ringritur edhe një herë ekipin “Besëlidhja” për femra, ndërsa Bashkia e Lezhës u ka vënë në dispozicion një palestër.
Muze-Memoriali i Vendvarrimit te Skenderbeut eshte nje institucion i rendesishem kulturor i cili ka nje varesi te dyfishte, nga Bashkia e qytetit Lezhe dhe MTKRS-ve te Republikes se Shqiperise. Ai eshte ngritur me 23 Nentor 1981, dhe eshte projektuar dhe ideuar nga "Skulptori i Popullit"...
Në burimet historike të kohës së lashtë përmendet me emrat Lis, Lissos, Lisson dhe ftillëzimi i historisë njerëzore në këtë qytet gjallon që në periudhën historike, epokën e bronxit dhe të hekurit. Materiali arkeologjik i zbuluar në Blinisht, Troshan, Spitën, Kallmet e malësi të Lezhës, flet për...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim   Nr.: 93   Dt.: 14.05.2021
PER NJE SHTESE NE VENDIMIN E KESHILLIT TE BASHKISE LEZHE, NR.172 DATE 27.11.2020 " PER MIRATIMIN E BUXHETIT PER VITIN 2021 DHE TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023 "
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 86   Dt.: 30.04.2021
" PER PERDORIM TE FONDIT REZERVE, PER DHENIE NDIHME FINANCIARE "
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 82   Dt.: 30.04.2021
PER HEQJEN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE LEZHE Z.KUJTIM PACUKU
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

Projekt Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim   Nr.: 13582   Dt.: 21.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per nje ndryshim ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 13378   Dt.: 19.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e nivelit te pagave te administrates se bashkise, te njesive administrative, te insitucioneve te varesise, te punonjesve te njesive mbeshtetese, te mases se shperlimit mujor te keshilltareve dhe te kryetareve te fshatrave per vitin 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 13446   Dt.: 19.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e fondit te Kushtezuar per Bllok-Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Tetor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

Biblioteka virtuale

Biblioteka virtuale

 


Platforma e njohurive për qeverisjen vendore:

 

thumbnail_knowledge_logo

 
Programi i Transparencës
Gazetë e Përmuajshmë e Bashkisë Lezhë
Broshura turistike e Lezhës
 
 

photoalbum

 
 

  • logo-anticorruption
  • Antikorrupsioni Bashkojuni nismes se kryetarit duke denoncuar rastet e korrupsionit

 

 

 

 

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe