ADRISTORICAL LANDS

IPA ADRIATIC 2007-2013

ADRISTORICAL LANDS

Faqja zyrtare: Adristorical Lands

Historia, kultura, turizmi, artet dhe zanatet e vjetra në Territorin Europian të Adriatikut
Partner kryesor: Regione Molise - Drejtoria e Turizmit
Bazuar te prioriteti i 2 i IPA Adriatic Cross Border: burimet natyrore, Kulturore dhe parandalimi i rreziqeve; pika 2.4. Turizmi i qëndrueshem

Projekt idea

Projekti promovon idenë e përdorimit të vlerave Kulturale dhe fuqizimin e potencialit turistik te territoreve target, duke krijuar identitete lokale që kanë si referencë si promovimin ashtu edhe menaxhimin e integruar të turizmit bazuar te atraksioni i qyteteve historikë, qytetet e murosura, kështjellat dhe sitet kulturore të përfshira në territorin e projektit.

Këta faktorë kontribuojnë në zhvillimin e fuqisë së ekonomisë lokale, duke garantuar punësim më të madh e përmirësim të cilësisë së jetës së popullsisë në territorin target.

Projekti mbështet si ruajtjen e këtyre qëllimeve ashtu edhe përdorimin e vlerave Historiko-kulturore me qëllim promovimin e turizmit të qëndrueshëm si faktor i detyrueshëm në zhvillimin e qendrave urbane e zonave të tyre rrethuese.

Aktivitetet e parashikuara:

 1. vlerësimin e sistemit të sistemit të qyteteve historikë, qyteteve të murosura, siteve dhe intinerareve në territoret target
 2. sensibilizimi i bisneseve lokale për avantazhet që vijnë nga vendosja në rrjet i eksperiencave të përbashkëta dhe ngritja e qendrave ndërkufitare me vlera të forta turistike.
 3. menaxhimi i projekteve pilot në zonat dhe itinerarët e caktuar
 4. krijimi i një rrjeti të përbashkët formues dhe promovues institucional
 5. realizimi i një seri aktivitetesh promovuese dhe edukuese me perfaqësues të medias dhe tour operatorëve

PARTNERET

Partner kryesor: Regione Molise - Direzione Turismo - Lead Partner

Partnerë Sllovenë: Museo del Mare di Pirano

Partnerë Italianë :

 • Informest srl - Friuli Venezia Giulia
 • Regione Veneto - direzione turismo
 • Associazione Città Murate del Veneto
 • Regione Abruzzo - Assessorato al Turismo
 • Provincia Bari -Puglia
 • Regione Marche - Direzione Turismo
 • Associazione "Le Marche Segrete" ONLUS
 • Regione Molise - Assessorato turismo
 • Provincia di Ravenna - Emilia Romagna

Partner kroat: Agenzia di sviluppo - Contea di Spalato-Dalmazia

Partner Malazez: Ministria e Kultures e Malit te Zi

Partner Boshnjak: Comunità turistica del Cantone di Hercegovina-Neretva

Partner Shqiptar: Lezha Municipality

Buxheti

total (in €) 3.900.000 euro

Buxheti i bashkise Lezhe 150.000 euro

Kohëzgjatja e projektit   36 muaj
IPA ADRIATIC 2007-2013

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe