Alfrida Marku

Zv/kryetar: Alfrida MARKU

Kontakt: alfridamarku@lezha.gov.al, alfridadedgjonaj@gmail.com

ARSIMI:

2008-2010: Master shkencor e drejte penale, Fakulteti I drejtesise, universitei I Tiranes
2004-2008 : Fakulteti I Drejtesise, Universitei I Tiranes
2000-2004: arsimi I mesem : Shkolla e mesme “Hydajet Lezha”

EKSPERIENCE PUNE:

Prill 2016 e ne vijim: zevendes kryetare e Bashkise Lezhe
Shtator 2010 ne vazhdim: avokate, Dhoma e Avokatise Lezhe
Prill 2010- Shtator 2010: Specialiste Juriste, Prefekti I Qarkut Lezhe
Qershor 2009-Prill 2010: Juriste, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Lezhe
Prill-Qershor 2009 : Pergjegjese e burimeve njerezore dhe zyres juridike, Filiali I Postes Lezhe 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe