Analiza dhe vleresimi i thelluar i territorit te Bashkise Lezhe

Analiza dhe vleresimi i thelluar  i territorit te Bashkise Lezhe 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe