Autorizim i levizjes jashte linjes

  1. Fotokopje e Çertifikate se Transportit, te mjetit
  2. Fotokopje e Lejes se Qarkullimit, te mjetit

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe