BASHKIA LEZHË INVESTON PËR RIKONSTRUKSIONIN E KOPËSHTIT “GURRA”

Jane drejt përfundimit punimet për rikonstruksionin e plotë të kopështit “Gurra” në Lezhë.
Një investim i domosdoshëm, i cili bën të mundur që fëmijët e kopështit “Gurra” të qytetit Lezhë, të sistemit arsimor parashkollor, të fillojnë vitin arsimor 2019-2020 në ambiente dhe kushte të përshtatshme e bashkëkohore.
Ky investim është realizuar me buxhet të plotë të Bashkisë Lezhë, në vlerën 15 149 187 lekë (pa tvsh).
Rr.Lelçaj

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe