Bashkia Lezhë ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023

Bashkia Lezhë ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje! 

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje. Ju lutem na dergoni komente dhe/apo sygjerime ne adresat:  financa@lezha.gov.al ,  dhe info@lezha.gov.al  deri ne daten 15 nëntor 2020.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe