Bashkia Lezhë ka qenë partnere në projektit EU CAN (Rrjeti Evropian për Biseda dhe Alternativa Narrative), programi Europe for Citizens.

Bashkia Lezhë ka qenë partnere në projektit EU CAN (Rrjeti Evropian për Biseda dhe Alternativa Narrative), programi Europe for Citizens.
Në Evropën e sotme, gjuha e urrejtjes është një nga format më të zakonshme të jotolerancës, diskriminimit dhe ksenofobisë. Ne shohim një përzierje toksike të gjuhës së urrejtjes, lajme të rreme dhe "fakte alternative" që paraqesin një kërcënim serioz për lirinë dhe demokracinë. Këto tendenca qëndrojnë në kontrast të thellë me vlerat dhe qëllimet e Evropës, që i kushtohet përhapjes së të drejtave të njeriut në të gjithë kontinentin dhe më tej.

Në globalizimin bashkëkohor, migrimet në Evropë janë përshpejtuar në shpejtësi dhe shkallë. Evropa po përjeton një nga flukset më të rëndësishme të emigrantëve dhe refugjatëve në historinë e saj. Migrimi sjell diversitet.

Këto prejardhje krijojnë një terren edukativ për jotolerancë dhe diskriminim. Është e nevojshme të ndërmerren hapa për të zbatuar masa ambicioze për të reduktuar pabarazitë dhe frustrimet, për të shmangur përplasjen e kulturave, për të gjetur një plan të ri për bashkëjetesën në të ardhmen.

Në këtë sfond, EU CAN (Rrjeti Evropian për Biseda dhe Alternativa Narrative) synon të ballafaqohet me këto sfida aktuale që paraqiten në një kulturë të demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Misioni dhe vizioni i saj është të ndërmarrin veprime kundër gjuhës së urrejtjes dhe radikalizimit të të rinjve duke iu përgjigjur nevojës për të ndërtuar mjete të përshtatshme arsimore për t'i pajisur komunitetet tona për t'iu përgjigjur këtyre çështjeve.

Materiali bashkengjitur

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe