Bashkia Lezhe një nder 5 bashkite ku do zbatohet projekti sherbime të integruara sociale

Lezha do të jetë një ndër 5 bashkitë e përzgjedhura ku do të zbatohet projekti “Shërbime të integruara sociale për një zhvillim social dhe ekonomik të qëndrueshëm për individët pjesë e shtresave në nëvojë”. Ky projekt është pjesë e programit “Leave No One Behind”, i financuar nga Kombet e Bashkuara dhe që do të zbatohet nga Fondacioni Ndihmë për Fëmijët”, për një periudhe 4 vjeçare.
Qëllimi i këtij projekti do të jetë: asistenca mësimore dhe përfshirja soiale për fëmijët dhe paralelisht shërbime sociale për familjet, ngritja e kapaciteteve individuale, formimi profesional si dhe mbështetjea nga skema e gjenerimit të të ardhurave për familjet.
Edukimi duhet të jetë baza e çdo ndryshimi pozitiv .

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe