Dëgjesë publike per projekt buxhetin e vitit 2018

Eshte prezantuar projekt buxheti i Bashkisë Lezhë për vitin 2018 si dhe plani i shpenzimeve sipas programeve dhe strukturës ekonomike për periudhën 2018-2020.
Qytetarët po bëhen gjithnjë e më aktiv në diskutimin e vendimmarrjeve të cilat sjellin ndikim të drejtpërdrejtë në interesat e tyre. Ne kete dëgjesë publike merrnin pjesë  qytetarë të Lezhës, intelektual, drejtues të Dhomës së Tregtisë, bisnesmen, grupe të tjera intersi, media, shoqata e organizata të ndryshme.
Kryetari i Bashkise zoti Fran Frrokaj u ndal tek prioritetet kryesore të investimeve duke treguar transparecë para pjesëmarrësve  për  pyetje, sugjerime dhe diskutime.  
Ndërkohë drejtorët e drejtorive të bashkisë bënë një panoramim të shkurtër  për planin e shpenzimeve sipas programeve dhe struktures ekonomike per periudhen 2018-2020.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe