Drejtoria e Bujqesise

DREJTOR: GJOVALIN GJELOSHI

LINDUR ME: 08.09.1960, ne fshatin Mali Kakarriq.

ARSIMI:

1967-1971: Ka kryer shkollen fillore ne Gocaj, Kakarriq;

1971-1975: Ka kryer arsimin tetevjecar ne shkollen "Ali Kelmendi" Kakarriq;

1975-1979: Ka kryer shkollen e mesme bujqesore ne Kavaje ( Golem);

1979-1980: Stazh ne prodhim ( rregull i kohes);

1980-1984: Ka kryer Universitetin Bujqesor te Tiranes, Dega Agronomi.

 

KUALIFIKIMI:

1984 (shtator-nentor) : kurs kualifikimi per oficer rezerve ne ushtri ne Korce (program i kohes);

1984-1985: kryen kursin pasuniversitar njevjecar per gazetari prane Fakultetit te Shkencave Politike ne Universitetin e Tiranes;

2004-2006: ka kryer shkollen e studimeve te thelluara pasuniversitare ne shkencat agronomike (master);

2005: jep provimin e gjuhes angleze;

2010-2014: shkolla e doktoratures prane universitetit bujqesor tirane;

2015: merr graden shkencore "doktor" ne hortikulture.

 

VENDET E PUNES NE FUNKSIONE TE EMERUARA:

  1984 (korrik-shtator): gazetar ne gazeten "Bashkimi", nje nder dy gazetat e perditshme te kohes;

1985-1987: agronom ne kooperativen bujqesore Balldre ne Lezhe;

1987-1990: Stacioni Bujqesor prane komitetit ekzekutiv te rrethit lezhe, specialist i propagandes se prodhimit dhe kualifikimit te punonjesve;

1991 (mars) - 1992 ( prill) : gazetar ne Rilindja Demokratike;

1992 (prill-korrik): pergjegjes i seksionit te bujqesise ne komitetin ekzekutiv pluralist Lezhe;

2002-2003: redaktor ne shtepine botuese "Gjergj Fishta" Lezhe dhe gazetar ne gazeten "55";

2012 (mars) - 2013 (nentor): sekretar i pergjithshem ne prefekturen Lezhe.

 

VENDET E PUNES NE FUNSKIONE TE ZGJEDHURA:

1992-1996: Kryetar i Komunes Balldre;

1996-2000: Kryetar i Komunes Balldre;

2003-2007: Zevendeskryetar i Keshillit te Qarkut Lezhe;

2007-2011: Zevendeskryetar i Keshillit te Qarkut Lezhe;

 

AKTIVITETI BOTUES, GAZETARESK E REDAKTORIAL:

1982-1984: Redaktor dhe Kryeredaktor ne gazeten "Studenti i Bujqesise" ;

1984 (korrik-shtator) : Gazetar ne sektorin ekonomik te gazetes " Bashkimi" ;

1985-1990: Korespondent vullnetar i gazetes "Bashkimi" dhe "Koha Jone" . Ne periudhen 1987-1990: Korespondent i shtypit bujqesor shqiptar ( shtepia e propagandes bujqesore Tirane) per rrethin e Lezhes;

Mars 1991-Prill 1992: Gazetar efektiv ne gazeten "Rilindja Demokratike" ;

1992-1993: Kam botuar gazeten "Drini", organ periodik i Komunes Balldre;

2002-2003: Eshte gazetar ne gazeten "55" dhe redaktor ne shtepine botuese "Gjergj Fishta" ;

Eshte autor i qindra artikujve ne shtypin e perditshem e periodik, i fletepalosjeve dhe botimeve me bashkeautore ne shtypin bujqesor;

Redaktor i mjaft botimeve me karakter shkencor, historik e letrar;

Botues i kolanes etnografike prej 7 volumesh dhe ribotimit te vepres te At Kolë Berishaj nga Tuzi;

Eshte anetar nderi i shoqerise kulturore artistike "Besa" e Trieshit ne Malin e Zi.

 

TRAJNIME TE ÇERTIFIKUARA BRENDA DHE JASHTE SHTETI:

Menaxhimi i projekteve nderrajonale dhe lobingu. Oloumoc, Rep.Çeke, Gusht 2004;

Kualifikim  per zyrtar zgjedhor lokal, Bosnje Hercegovine, tetor 2002;

Buxheti i shtetit me pjesemarrje. Instituti i financave publike dhe private, tirane 2004;

Instrumentat baze per nxitjen e zhvillimit lokal. Instituti Europian i Trajnimit dhe Qendra per Nxitjen e Zhvillimit Njerezor. Tirane, shkurt 2006;

Mjetet praktike per bashkepunimin rajonal. Baia Mara. Maramues, Rumani. Gusht-Shtator 2006;

Parandalimi i konfliktit te interesit. Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te pasurive dhe Instituti i Trajnimit te Adminitrates Publike. Nentor 2007;

Sipermarrjet e te rinjve ne rajonet e Europes. Ostersund, Jamtland, Suedi. Gusht 2008;

Zbatimi i ligjit "Statusi i nepunesit civil" ne administraten vendore, prezenca e OSBE ne Shqiperi dhe Komisoni i Sherbimit Civil. Shkoder, Nentor 2008;

Mekanizmat financiare te BE per pushtetin vendor. Politikat e zhvillimit rajonal dhe cikli i projekteve. Durres, janar 2009. OSBE dhe shoqata e qarqeve;

Perqasja Leader. Ndertimi i kapaciteteve dhe rrjetit per zhvillimin e zonave rurale. Tirane, Elbasan, Korçe dhe Lezhe. Rrjeti rural hungarez. Periudha : 2009-2010;

Funksionet e deleguara dhe te perbashketa. Instituti i trajnimit te administrates publike. Tirane, maj 2009;

Uji, menaxhimi per te ardhmen. Valencia, Spanje. Gusht 2009;

Teknikat e gazetarise investigative. Shkoder 2009. USAID;

Sfidat e transportit rural, urban dhe nderrajonal. Kantoni S.Galen dhe Franenfeld. Zvicer, gusht 2010;

Ngritja e kapaciteteve te komiteteve rajonale per luften kunder trafikut te qenieve njerezore. Lezhe, prill 2010. Prezenca e OSBE dhe Min.Brendshme.

 

 

 

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe