Drejtoria e Programim Zhvillimit dhe Integrimit

EKSPERIENCE PUNE:

NGA SHTATORI 2015: Drejtor i Programim Zhvillimit dhe Integrimit, Bashkia Lezhe.
2007-2015: Kryetar i Komunes Kallmet, Lezhe.
Korrik 2006-Mars 2007: Drejtor i Drejtorise Rajonale Elektrike ne Lezhe.
1998- 2006: Shef i Departamentit Teknik prane Drejtorise se Sherbimit Spitalor Lezhe
1995-1998:  Administrator Social dhe Inxhinier prane Komunes Kallmet.

OBJEKTIVAT E DREJTORISE

• Të hartojë strategji për zhvillimin afatshkurtër e afatmesëm në territorin e qytetit, në përputhje me strategjitë kombëtare të zhvillimit dhe në bashkëpunim me drejtoritë e sektorët e tjere në aparat


Kliko ketu per te pare listen e plote e strategjive te hartuara nga Bashkia Lezhe


• Të monitorojë realizimin e detyrave për implementimin e planëve dhe strategjive të zhvillimit


Vleresimi i Strategjive


• Të përpilojë dhe hartojë indikatorët e zhvillimit të territorit, duke grumbulluar të dhënat e nevojshme dhe mbi bazën e tyre, në bashkëpunim me sektorë e drejtori të aparatit e institucioneve, të bëjë përgjithësimet e nevojshme dhe të përcaktojë drejtimet e zhvillimit


Statistika nder vite


• Të ndjekë çështjet e infrastrukturës në territor, duke bashkëpunuar me drejtori e sektorë të aparatit, si me Drejtorinë e Urbanistikës, Shërbimeve Publike, Drejtorinë Juridike dhe Prokurimeve Publike, për planifikimin dhe nderhyrjet me investime, për përmiresimin e tyre etj.


• Te publikoje ne te gjitha format aktivitetet e Bashkise duke respektuar ligjin

Bashkia Lezhe ne facebook

Media Ne Bashkine Lezhe

Projekte ne Bashkie Lezhe

• Sigurimi i nje qasje të shpejte, te sigurte, ligjore, profesionale dhe elektronike ne ofrimin e sherbimeve ndaj publikut dhe klienteve te Bashkise

One Stop Shop - Bashkia Lezhe me prane qytetareve

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe