Formulare Online

DEKLARATA PARASHIKUESE E QARKULLIMIT VJETOR
DEKLARATE E GJENDJES EKONOMIKE DHE SOCIALE TE FAMILJES
DEKLARATË E PARAQITJES MUJORE TË FAMILJES
FORMULARI I AUTODEKLARIMIT
FORMULAR KERKESE PER STREHIM
FORMULAR PËR KËRKESË PËR KRYERJE PUNIMESH

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe