Ftese oferte per: Blerje materiale promovuese në kuadër të projektit ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm’

Përshkrim i shkurtër i projektit :
Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom është duke zbatuar projektin ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm ‘’ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
Projekti ka si qëllim kryesor që nëpërmjet edukimit joformal dhe trajnimeve që do të zhvillohen me fëmijët e shkollës së mesme të bashkuar Zejmen, Lezhe, ti aftësojë e fuqizojë ata për të qenë kontribues për krijimin e një mjedisi më të sigurt në shkolla, familje dhe komunitet. Fokusi kryesor do të jetë trajtimi i barabartë i fëmijëve dhe pa dallime gjinore, racore, ekonomik-sociale dhe eliminimi i paragjykimeve lidhur me to, që shpesh bëhen iniciatorë të dhunës dhe fuqizimi i tyre në mënyrë që të raportojnë dhe parandalojnë dhunën.

Kliko ketu per materjalin e plote

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe