Hapet thirrja e dyte per Projekt Propozime e Programit ReLOaD

BASHKIA LEZHË NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT-PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

shtojca_1_shpallja_e_thirrjes_4504-1

shtojca_1_shpallja_e_thirrjes_4504-2

shtojca_1_shpallja_e_thirrjes_4504-3

shtojca_1_shpallja_e_thirrjes_4504-4

Versioni i plotë elektronik i paketës se aplikimit

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe