Ide dhe Projekte ne zonen Historike te Lezhes

Bashkia e Lezhes ne vijim te punes per permiresimin e performances te qytetit, ne perputhje me strategjine e zhvillimit afatmesem  ka porositur dhe jane hartuar disa projekte ne fushen e arkeologjise e te historise,si vijon:

  1. Mbulesa e Memorialit Skenderbeu
  2. Ndertimi i Muzeut Historik
  3. Sistemimi i Zones se Parkut Arkeologjik
  4. Sistemimi i Zones Obelisku  Lidhjes se Lezhes

Bashkia  e Lezhes u ben thirrje te gjithe bashkeqytetareve e bashkombesve, gjithe personave te interesuar per Lezhen, per kulturen dhe historine, per zhvillimin dhe perparimin e ketij qyteti, te mbeshtesin me financim realizimin e projekteve te mesiperme. Tashme qyteti i Lezhes me vizion te qarte dhe nje strategji konkrete zhvillimi e ka percaktuar drejtimin e tij si nje qytet multituristik, me profil te qarte te nje qendre me vlera kombetare e mbarekombetare per historine, arkeologjine e turizmin kulturor. Realizimi i projekteve te mesiperme  nga studio te njohura ne Europe do t'ia rrisi vlerat Lezhes, duke e shnderruar ne njeren nder qendrat me terheqese ne shkalle vendi e me  gjere.Te bindur se, brenda e jashte vendit, ka mjaft persona, biznesmene dhe artdashes, te cilet e duan Lezhen  dhe do ta ofrojne mbeshtetjen e tyre per realizimin e ketyre projekteve. Kliko per materialin e plote.

Mirepresim kontributin Tuaj.

Kontaktpzhvillimi@lezha.org ; mayor@lezha.org   tel.& fax ++355  215 22270

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe