Kërkesë për bashkëpunetorë në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)

Ne vazhdimesi te realizimit te projektit “Tradita si mundësi për të rinjtë e Lezhës” qe do te zbatohet nga organizata Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI)  në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) bashkëfinancuar edhe nga Bashkia Lezhë.
Kerkojmë :
Graphic Designer
Entograf
Fotograf
Per me shume informacione materiali bashkengjitur

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe