Kerkese per transferim pronesie ne baze te VKM nr 608 date 05.09.2012

  1. Certifikaten e gjendjes familjare 10.08.198
  2. Kerkese me shkrim ne nga vete kerkuesi
  3. Plani i rilevimit te baneses
  4. Vertetim nga hipoteka qe banesa nuk eshte e regjistruar
  5. Vertetim nga NQV

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe