Kerkohen bashkepunetore

Ne vazhdimesi te realizimit te projektit “Tradita si mundësi për të rinjtë e Lezhës” qe do te zbatohet nga organizata Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI)  në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) bashkëfinancuar edhe nga Bashkia Lezhë.
Kerkojmë :

Graphic Designer
Entograf
Fotograf  
Artizanë
Klikoni këtu për materjalin e plotë

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe