Kolsh

Administrator: Gjin LOÇI
Ditëlindja: 05.05.1960

ARSIMI:

1975-1979 : Teknikumi i ndertimit ne Shkoder - I Mesem Profesional ‘GJEOMETER’’
 
EKSPERIENCE PUNE:

Janar 2017 – e ne vazhdim: Administrator i Njesise Administrative Kolsh
Gusht 2016 – Janar 2017: Inspektor  Vendor i Mbrojtjes Territorit ne Njesine Administrative Kolsh
Janar 2016 – Korrik 2016: Administrator  Shoqeror i Ndihmes Ekonomike ne Njesine Administrative Kolsh
2013 – 2014: Drejtues Teknik  ne ‘’Lezha Konstruksion ‘’
2007 - 2011: Nenkryetar Komune ne ish- Komunen Kolsh
Tetor 1999  - Qershor 2007 : Drejtues Teknik Punimesh ne subjektet ‘’DRINI’shpk dhe ‘’JUNIK’’ shpk.
1992-1999: Administrator Shoqeror i Ndihmes Ekonomike prane ish-Komunes Kolsh, Pergjegjes Investimesh ,Pergjegjes Sherbimesh Publike
1980-1992: Teknik Gjeometer ne Ndermarrje ndertim Hekurudhave

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe