Konferenca përmbyllëse e projektit EU - CAN

Bashkia Lezhë mori pjesë në Konferencën përmbyllëse të projektit EU CAN (Rrjeti Evropian për Biseda dhe Alternativa Narrative në të cilin ka qënë pjesë këto 2 vitet e fundit.

Në Evropën e sotme, gjuha e urrejtjes është një nga format më të zakonshme të jotolerancës, diskriminimit dhe ksenofobisë. Ne shohim një përzierje toksike të gjuhës së urrejtjes, lajme të rreme dhe "fakte alternative" që paraqesin një kërcënim serioz për lirinë dhe demokracinë. Këto tendenca qëndrojnë në kontrast të thellë me vlerat dhe qëllimet e Evropës, që i kushtohet përhapjes së të drejtave të njeriut në të gjithë kontinentin dhe më tej.

Në globalizimin bashkëkohor, migrimet në Evropë janë përshpejtuar në shpejtësi dhe shkallë. Evropa po përjeton një nga flukset më të rëndësishme të emigrantëve dhe refugjatëve në historinë e saj. Migrimi sjell diversitet.

Këto prejardhje krijojnë një terren edukativ për jotolerancë dhe diskriminim. Është e nevojshme të ndërmerren hapa për të zbatuar masa ambicioze për të reduktuar pabarazitë dhe frustrimet, për të shmangur përplasjen e kulturave, për të gjetur një plan të ri për bashkëjetesën në të ardhmen.

Në këtë sfond, EU CAN (Rrjeti Evropian për Biseda dhe Alternativa Narrative) synon të ballafaqohet me këto sfida aktuale që paraqiten në një kulturë të demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Misioni dhe vizioni i saj është të ndërmarrin veprime kundër gjuhës së urrejtjes dhe radikalizimit të të rinjve duke iu përgjigjur nevojës për të ndërtuar mjete të përshtatshme arsimore për t'i pajisur komunitetet tona për t'iu përgjigjur këtyre çështjeve. Konferenca përmbyllëse u zhvillua në Bruksel ku Bashkia Lezhë u paraqit me punën e bërë gjatë kësaj kohe përsa i përket azilkërkuesve të rikthyer nga vendet e Europës duke i dhënë konferencës një tjetër këndvështrim atë të përsonave që nuk ju lejohet vazhdimi i jetës në vendet e Bashkimit Europian. Gjatë gjetjeve të kësaj Konference u vu re që përveç fluksit të emigrantave dhe refugjatëve ajo që ata sjellin me vete është edhe kultura dhe traditat e tyre gjë që i jep Europës më shumë larmishmëri dhe diversitet.

Më poshtë gjeni disa foto të aktivitetit

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe