Mundёsi punёsimi: Koordinator lokal në qytetin e Lezhës për projektin fitues në kuadër të Thirrjes së Dytë të Projektit ReLOaD.

Mundёsi punёsimi: Koordinator lokal në qytetin e Lezhës për projektin fitues në kuadër të Thirrjes së Dytë të Projektit ReLOaD.

Titull i Projektit :Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm

Përshkrim i shkurtër i projektit :

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom është duke zbatuar projektin “Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm “ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin  Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Kliko këtu për materialin e plotë

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe