Mundësi punësimi : Ekspert (Shtyhet afati per dorezimin e aplikimit deri me 28.08.2019)

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Shoqata Rajonale e Pyjeve dhe Kullotave Komunale Qarku Lezhë është duke zbatuar projektin: “Fshatrat Sipërmarrës” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), si dhe bashkëfinancohet nga Bashkia Lezhë.

Kliko per materjalin e plote

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe