NJOFTIM PER PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TE KONKURIMIT PER PUNESIM NE BASHKINE LEZHE

___ ______________

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

 

BASHKIA LEZHË

 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

                                                                                                                  

 

                                                                                 Lezhë,më 12.03.2020

 

 

 

N J O F T I M

 

 

 

 

 

 

 

    Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr.156, datë 10.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”,  Urdherit të Kryetarit të Bashkisë Nr.2401, datë 12.03.2020 “Për pezullimin e procedurave të konkurimit për punësim”, ju njoftojme se:

 

 

 

 gjitha procedurat e konkurimit për punësim në  Bashkinë Lezhë pezullohen deri në një njoftim të dytë.

 

 

 

   Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj,

 

 

 

 

 

 

 

DREJTORI

 

FLORI GJINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe