Njoftim mbi e-pjesmarrje e qytetareve

perpartlogo

Bashkia Lezhe eshte nje nga bashkite promotore te transparences ndaj qytetareve dhe e-pjesmarrjes se tyre ne vendimmarrje kjo e vleresuar nga sondazhe te ndryshme qe jane realizuar ne nivel kombetar ku Bashkine Lezhe e nxjerrin ne nivelet me te larta te transparences. Ne kuader ruajtjes se e-pjesmarrjes se qytetareve dhe transparences ne nivele te larta, si dhe permbushjes se detyrimeve qe vijne nga Ligji 119/2014 "Per te drejten e Informimit", Bashkia Lezhe fton qytetaret te behet pjeses e vendimarrjes nepermjet seksionit e-pjesmarrja apo aksesimit te dokumentave te ndryshem strategjik te Bashkise, publikimeve tek Menuja Media dhe vendimeve te Keshillit tek faqja kryesore ose Menuja Bashkia per te cilet mund te japi mendim nepermjet emailit zyrtar te Bashkise Lezhe, info@lezha.gov.al

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe