Njoftim per degjese publike mbi PBA-ne 2019-2021

Ne kuader te zbatimit te projektit nga DLDP dhe Institutit te Kerkimeve Urbane (URI) ne mbeshtetje të bashkisë,  lidhur me hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021, ditën e martë, date 24.04.2018, ora 10:00 në sallën e Qendrës Kulturore të Fëmijëve (QKF) organizohet një takim me të gjithë drejtorët dhe specialistët e finances, me synim për tu njohur më shumë me:

1. Procesin e PBA-së 2019-2021

2. Plotësimin e fishave të programeve, matrices së PBA-së si dhe

3. Instrumentin e FPT-së.

Jeni të ftuar të merrni pjesë duke dhënë kontributin tuaj në hartimin sa me të plotë dhe gjithë perfshirës të PBA-së 2019-2021

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe