Njoftim per kontrollin e praktikes

logo-siz1n_1

Bashkia Lezhe ne kuader te detyrimeve te ligjit 119/2014 " Per te drejten e informimit" ju rikujton te gjithe banoreve te saj se per cdo kerkese apo ankese qe bejne prane Sporteleve te Integruara te Zyreve me Nje Ndalese ne Bashkine Lezhe, Njesite Administrative Shengjin, Shenkoll, Kallmet dhe Balldre qe pas cdo kerkese apo ankese te pajisen me vertetimin qe u regjistruar kerkesa/ankese, vertetim qe permban kodin e praktikes. Me anen e ketij kodi ata mund te verifikojne statusin e kerkeses/ankeses se tyre ne faqen zyrtare te Bashkise Lezhe, ne seksionin Kontrollo Praktiken Tuaj, ne anen e djathte te faqes. Per cdo mos kthim ne kohe te pergjigjes nga stafi i Bashkise Lezhe me ane te vertetimit me kodin e praktikes na ndihmoni per te gjurmuar personat pergjegjes nga stafi i Bashkise Lezhe por mos kthimin e pergjigjes dhe per marrjen e masave ndaj tyre si dhe kthimin e pergjigjes  ndaj jush.

Gjithashtu per te gjithe personat te cilet e kane te pamundur te paraqiten prane sporteleve tona,  mund te dergojne kerkesat/ankesat e tyre ne emailin zyrtar te Bashkise Lezhes info@lezha.gov.al apo posten zyrtare dhe kerkesat/ankesat tuaja do te merren parasysh me prioritetin me te larte.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe