Njoftime

Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2022.
LLOJI I DIPLOMES "SHKENCA JURIDIKE/AGRONOMI", NIVELI MINIMAL I DIPLOMES"BACHELOR"
LLOJI I DIPLOMES "INXHINIERI GJEODEZI", NIVELI MINIMAL I DIPLOMES "BACHELOR"
LLOJI I DIPLOMES ARKITEKTURE/INXHINIERI NDERTIMIMI NIVELI MINIMAL I DIPLOMES MASTER PROFESIONAL
LLOJI I DIPLOMES SHKENCA JURIDIKE, NIVELI MINIMAL MASTER PROFESIONAL
LLOJI I DIPLOMES SHKENCA EKONOMIKE, NIVELI MINIMAL BACHELOR ( SPECIALIST NE DREJTORINE E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE)
Shpallje per specialist Jurist ne Drejtorine e Burimeve Njerezore LLoji I diplomes "Bachelor ne Shekenca Juridike"
Edukatore per arsimin parashkollor ne Kopshtin "Beselidhja"
Edukatore per arsimin parashkollor ne shkollen 9-Vjecare Tresh
Edukatore per arsimin parashkollor ne Shkollen 9-Vjeçare Pllane
Edukatore ne Shkollen 9-Vjeçare, "Marash Gjoni", Rrile, Njesia Administrative Shenkoll
LLOJI I DIPLOMES SHKENCA JURIDIKE, NIVELI MINIMAL I DIPLOMES MASTER PROFESIONAL
LLOJI I DIPLOMES INXHINIERI MEKANIKE/FINANCE-KONTABILITET, NIVELI MINIMAL I DIPLOMES MASTER PROFESIONAL
Lloji i Diplomes "Inxhinieri Telekumonikacioni/Inxhinieri Informatike/Informatike/Inxhinieri Elektronike, niveli minimal I diplomes Bachelor". Specialist IT
EDUKATORE KOPSHTI NE SHKOLLEN E MESME TE BASHKUAR ZEJMEN
LLOJI I DIPLOMES EKONOMIK/FINANCE-KONTABILITET-ADMINISTRIM BIZNES, NIVELI MINIMAL I DIPLOMES "BACHELOR"
LLOJI I DIPLOMES AGRONOMI/INXHINIERI GJEODEZI, NIVELI MINIMAL I DIPLOMES "BACHELOR"
Lloji I diplomes "Bachelor ne Shkenca Sociale/Shkenca Shoqerore. Specialist I Ndihmes Ekonomike, PAK dhe Njesise se Mbrojtjes se Femijeve ne Njesine Administrative Kolsh
1.Pergjegjes i Personelit dhe Sherbimeve Mbeshtetese 2.Pergjegjes i Sektorit te Prtotokoll-Arkives
LLOJI I DIPLOMES "SHKENCA JURIDIKE/AGRONOMI, NIVELI MINIMAL I DIPLOMES BACHELOR" Specialist i Bujqesise, Pyjeve dhe Ujitjes ne Njesi Administrative
SHPALLJE PER PERGJEGJES TE SEKTORIT TE KUJDESIT SOCIAL,DHE NJESISE SE MBROJTJES SE FEMIJEVE, DREJTORIA E SHERBIMIT DHE KUJDESIT SOCIAL
Specialist (Inxhinier), ne Sektorin e Menaxhimit te Aseteve, Drejtoria Juridike, Bashkia Lezhe. Lloji i Diplomes Inxhinieri, niveli minimal i diplomes "Master Profesional"
Specialist I Ndihmes Ekonomike, PAK dhe Mbrojtjes se Femijeve ne Njesite Administrative, Niveli minimal I Diplomes Bachelor ne Shkenca Sociale/Shoqerore
Lloji i diplomes "Shkenca te Natyres", niveli minimal i diplomes "Master Profesional". Specialist Mjedisi ne Drejtorine e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit
Lloji i diplomes Shkenca Juridike/Shoqerore, niveli minimal i Diplomes Bachelor. Specialist ne Drejtorine e Integrimit Europian, Komunikimit dhe Transaparences
Lloji i Diplomes "Shkenca Juridike/Shkenca Shoqerore" niveli minimal i diplomes Bachelor Specialist ne Drejtorine e Integrimit Europian, Komunikimit dhe Transparences
Lloji i Diplomes "Shkenca te Natyres", Niveli minimal i Diplomes "Master Profesional". Specialist Mjedisi, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit
SPECIALISTA NE SEKTORIN E SHERBIMEVE DHE MBIKEQYRJES SE SIPERMARRJES, DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE, INFRASTRUKTURES DHE MJEDISIT
Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak Lezhe 28.04.2020
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e merkure, datë 26.02.2020 ora 14:00 në sallën e mbledhjeve te Këshillit Bashkiak
2850-SHPALLJE, LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NE DETYRE, PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE E ULET DREJTUESE.LLOJI I DIPLOMES MASTER SHKENCOR NE INXHINIERI AGRARE
LLOJI I DIPLOMES KIMI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE, NIVELI MINIMAL I DIPLOMES "BACHELOR"
LLOJI I DIPLOMES SHKENCA JURIDIKE/SPORTIVE, NIVELI MINIMAL "BACHELOR"
Shpallje Për Lëvizje Paralele ,Ngritje Në Detyrë, Pranim Nga Jashtë Sherbimit Civil Në Kategorine E Ulet Drejtues Drejtuese Përgjegjës Sektori Në Drejtorine Juridike, Kategoria III-A
Lloji i diplomës “Ekonomik/ Finance/ Kontabilitet” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”
Njoftim Njoftohen të gjithë qytetarët e interesuar të paraqesin aplikimet e tyre për Programin Social të Strehimit për “Subvencionimin e interesave të kredisë” pranë Bashkisë Lezhë nga data 03.02.2020 deri më 28.02.2020.
SHPALLJE PER SPECIALISTA NE DREJTORINE JURIDIKE - LLOJI I DIPLOMES SHKENCA JURIDIKE, NIVELI MINIMAL MASTER PROFESIONAL
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e marte, datë 28.01.2020 ora 11:00 në sallën e mbledhjeve te Këshillit Bashkiak
Lloji i diplomës “ Shkenca Shoqerore /Shkenca Sociale / Turizem / Arte / Mësuesi”, Niveli minimal i diplomës “Bachelor”
493-Shpallje per levizje paralele, pranim ne sherbimin civil, lloji i diplomes "Arkitekture/Inxhinieri Ndertimi", niveli minimal Master Profesional
Njoftim zyrtar nga Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
138-Shpallje Levizje paralele, pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive, Lloji i diplomes Master Shkencor ne Mjekesi Veterinare
14746-Shpallje Levizje paralele, pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive, Lloji i diplomes Master Profesional ne Shkenca Juridike/Ekonomike
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e enjte, datë 26.12.2019 ora 10:00 në sallën e mbledhjeve te Këshillit Bashkiak, në pallatin e Kulturës "Ded Ndue Lazri" me këtë rend dite:
Realizuar nga Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e martë, datë 26.11.2019 ora 13:00 në sallën e mbledhjeve te Këshillit Bashkiak, në pallatin e Kulturës "Ded Ndue Lazri" me këtë rend dite:
Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, datë 13.11.2019 Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e enjte, datë 13.11.2019 ora 13:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta".
Eksperti 1. Hartimi dhe dizenjimi i një pakete trajnimi për sa i përket zhvillimit bujqësor në zonën e Lezhës.
Bazuar në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërine”, shkresës nr.53 Prot., datë 30.10.2019, të Drejtorisë së Shkollës 9 Vjeçare Gjadër me lëndë “Njoftim për vend të lirë pune”: Bashkia Lezhë njofton shpalljen për vend të lirë punë në pozicionin: - Edukatore e Arsimit Parashkollor në kopështin e fshatit Gramsh
Bazuar në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërine”, shkresës nr.12 Prot., datë 18.10.2019 të Drejtorisë së Shkollës 9 Vjeçare “Grykë Lumi” me lëndë “Njoftim për vend të lirë pune”:
Ju njoftojmë se në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.666, datë 10.10.2019 janë hapur aplikimet për bursë për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike.
Eksperti 1. Hartimi dhe dizenjimi i një pakete trajnimi për sa i përket zhvillimit bujqësor në zonën e Lezhës. Eksperti 2. Hartimi dhe dizenjimi i një pakete trajnimi për sa i përket Sipërmarjes në zonën e Lezhës.
DG EAC në bashkëpunim me Delegacionin e BE-së në Tiranë dhe Zyrën Kombëtare Erasmus plus po organizojnë: "Panairin e Studimit në Evropë" në 26 Tetor 2019, 10:00 – 18:00, në hotelin Hilton Garden Inn, në Tiranë. Hyrja në panair është falas
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e enjte, datë 11.10.2019 ora 11:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta".
Ky program mundëson studimin për një vit shkollor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me bursë të plotë të Departamentit Amerikan të Shtetit.
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e enjte, datë 19.09.2019 ora 12:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta" .
9797- SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NE DETYRE- DREJTOR I DREJTORISE SË TË ARDHURAVE VENDORE
9798- SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NE DETYRE- DREJTOR I DREJTORISE JURIDIKE DHE PROKURIMEVE PUBLIKE
Bashkia Lezhe ne kuader te Programit Rajonal mbi Demokracine Vendore ne Ballkanin Pernendimor(Rel.OaD),
Njoftim për mbledhjen e konstituimit te këshillit të Bashkisë Lezhë drejtuar Kryetarit te bashkise Lezhe , dale nga zgjedhjet e organeve qeverisjes vendore 30 Qershor 2019
Njoftim për mbledhjen e konstituimit te këshillit të Bashkisë Lezhë drejtuar Mediave
Njoftim për mbledhjen e konstituimit te këshillit të Bashkisë Lezhë
Ne vazhdimesi te realizimit te projektit “Tradita si mundësi për të rinjtë e Lezhës” qe do te zbatohet nga organizata Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI) në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) bashkëfinancuar edhe nga Bashkia Lezhë
Titulli i projektit : “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes”
Ne vazhdimesi te realizimit te projektit “Tradita si mundësi për të rinjtë e Lezhës” qe do te zbatohet nga organizata Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI) kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor
Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak Dt 27.06.2019
Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom është duke zbatuar projektin ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm ‘’ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom është duke zbatuar projektin ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm ‘’ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak Dt 28.05.2019
Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) të marra në dorëzim në kuadër të Thirrjes së II-të publike për OSHC-të në Bashkinë Lezhë, pjesë e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor/ReLOaD.
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak, diten e Merkure date 24.04.2019 ora 15:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta" .
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak, diten e Premte date 29.03.2019 ora 10:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta" .
Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën ,Republikën e Maqedonisë së Veriut, Maline Zi dhe Serbinë.
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e Enjte date 21.02.2019 ora 14:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta" .
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, diten e Enjte date 21.02.2019 ora 14:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta" .
Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak, diten e Premte date 22.02.2019 ora 10:00 në sallën e mbledhjeve te biblotekes " Gjergj Fishta" .
Trajnim 3-ditor për OSHC-të e interesuara pranë Bashkisë Lezhë. Janë planifikuar datat 19-20-21 Shkurt për trajnimin.
Me qëllim mbështetjen e OSHC-ve për të paraqitur aplikime në përputhje me kriteret e Udhëzuesit, projekti ReLOaD do të organizojë një ditë të hapur/sesion informimi, ku ftohen të marrin pjesë të gjitha organizatat e interesuara për të aplikuar në përgjigje të kësaj Thirrjeje. Dita e hapur/sesioni i informimit do të zhvillohet më 19/02/2019  pranë Bashkisë Lezhë, në ambientet e Bibliotekës, salla " Gjergj Fishta" sipas axhendës më poshtë.
Projekti ReLOaD shpall Thirrjen Publike për praninë e një përfaqësuesi të OSHC-ve në Komisionet e Vlerësimit të aplikimeve të OShC-ve në 12 bashkitë partnere në Shqipëri.
BASHKIA LEZHË NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT-PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)
Ne kuader te konsultimit mbi perzgjedhjen e prioriteteve per thirrjen e dyte qe do te hapet nga Bashkia Lezhe dhe UNDP, do te zhvilloje takimin me organizatat e shoqerise civile qe operojne brenda dhe jashte territorit te Bashkise Lezhe. Ne kete takim do te diskutohet lidhur me prioritetet qe organizatat sugjerojne, ne menyre qe te perfshihen ne thirrjen e dyte qe Bashkia Lezhe do te hape ne kuader te projektit ReLOaD.
Ne kuader te konsultimit mbi perzgjedhjen e prioriteteve per thirrjen e dyte qe do te hapet nga Bashkia Lezhe dhe UNDP, do te zhvilloje takimin me organizatat e shoqerise civile qe operojne brenda dhe jashte territorit te Bashkise Lezhe. Ne kete takim do te diskutohet lidhur me prioritetet qe organizatat sugjerojne, ne menyre qe te perfshihen ne thirrjen e dyte qe Bashkia Lezhe do te hape ne kuader te projektit ReLOaD.
Organizata “Dora e Pajtimit” po zbaton projektin “Rrjeti Rinor Lezhë – LYONET” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Bashkia Lezhë dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është fuqizimi dhe nxitja e përfshirjes së të rinjve në pjesëmarrjen aktive të qeverisjes vendore dhe jetës sociale, ekonomike e kulturore të qytetit
Pozicioni: 2 Trajnerë të Teatrit Social Projekti: Rrjeti Rinor Lezhë – LYONET
Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për grupin e pozicioneve:
Bazuar në ligjin Nr.9870.dt.16.07.2007, ”Për inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundraligjshme” i ndryshuar dhe ligjin Nr.107/2014 ” Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, VKM Nr. 894.dt.04.11.2015, ”Për Unifikimin e Proçedurave të Kontrollit të Territorit IKMT dhe IVMT, VKM Nr.408.dt.13.05.2015, ”Për Miratimin e Rregullores të Planifikimit e Zhvillimit të Territorit’’, për Inspektoriatin e Ndërtimit dhe Urdhërit Nr.174 dt.27.09.2018 të kryetarit të Bashkisë Lezhë z.Fran Frrokaj; Bashkia Lezhë njofton...
Njoftim për mbledhjen e Keshillit date 26.09.2018, ora 14:00 ne zyren e sekretarise se Keshillit Bashkiak
Përshendetje miq të Lezhes dhe historisë së lavdishme të saj! Në kuadrin e "Vitit mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit", Bashkia Lezhë me inisiativën e Kryetarit Z.Fran Frrokaj ka planifikuar që në zemrën e qytetit, në sheshin "Gjergj Kastrioti" të vendosë një shtatore monumentale të Heroit tonë Kombëtar. Pikërisht, këtu në qytetin e Lezhës ku u zhvilluan edhe dy ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar, Kuvendi i Besëlidhjes së Lezhës i mbajtur me 2 mars 1444 në ambientet e katedrales mesjetare të Shën Nikollit, dhe 24 vite më vonë, më 17 janar 1468 këtu kaloi në përjetësi dhe më pas u përcoll në banesën e tij të fundit, i pavdekshmi Gjergj Kastrioti. Sot, gati në çdo qytet të Republikës së Shqipërisë dhe në trevat e mbetura jashtë saj në vitin 1912, ekziston një monument i Heroit tonë Kombëtar. Gjithashtu, pothuajse çdo kryeqytet europian dhe disa qytete të rëndësishme në vendet perëndimore e kanë nga një objekt të tillë me forma dhe përmasa nga më të ndryshmet, por ajo që e meriton me shumë se kushdo tjetër në Shqipëri dhe në botën e qytetëruar, e që fatkeqësisht i mungon, është pikërisht Lezha e Besëlidhjes, Lezha e Gjergj Kastriotit, vendi ku nisi dhe ky u mbyll "Epopeja e lavdishme Kastriotiane".
Njoftim per mbledhjen e Keshillit date 19.07.2018, ora 14:30 ne sallen e Konferencave te Hotel Lissus.
Njoftim per thirrjen e mbledhjes se Keshillit Bashkiak Bazuar ne ligjin Nr 139/2015 date 17.12.2015, 'Per Veteqeverisjen Vendore',neni 53 pika 2, pika 4, nenit 56 pika 2 shkronja 'a', njoftoj thirrjen e mbledhjes se Keshillit Bashkiak Lezhe.diten e HENE me date 25.06.2018 ne ora 14:30, ne sallen e konferencavc te 'Hotel Liss' tek turizmi qytetit Lezhe, me kete rend dite
Bazuar ne ligjin Nr 139/2015 date 17.12.2015, 'Per Veteqeverisjen Vendore',neni 53 pika 2, pika 4, nenit 56 pika 2 shkronja 'a', njoftoj thirrjen e mbledhjes se Keshillit Bashkiak Lezhe.diten e PREMTE me date 25.05.2018 ne ora 14:00, ne sallen e konferencavc te 'Hotel Liss' tek turizmi qytetit Lezhe, me kete rend dite
Qëllimi i takimit: Dëgjesë Publike “Për prezantimin e Draft Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021”
Njoftim per mbledhjen e Keshillit date 25.04.2018
Njoftim per mbledhjen e Keshillit date 24.04.2018
Njoftim per degjese publike mbi PBA-ne 2019-2021
Është kënaqësi t'Ju ftojmë në ceremoninë e Inaugurimit të CASA OLA, në Lezhë, me datë 10 mars, duke filluar nga ora 10:30.
Ditën e Hënë, date 5 Mars 2018, në orën 09:00, Bashkia Lezhe në bashkepunim me Kryqin e Kuq Shqiptar, Dega Lezhë, organizojne aktivitetin e dhurimit të gjakut.
BASHKIA LEZHË NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)
‘’Lezha Feston’’, aktiviteti që Bashkia Lezhë do të organizojë për disa ditë rresht,si një festë që sjell argëtim për të gjithë qytetarët, emigrantët, vizitorët dhe turistët.Çdo gjë nis me 5 Gusht në qender të sheshit “Gjergj Kastrioti” deri më 20 gusht 2017.
Njoftim per degjese Publike mbi Planin e Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve Urbane ne Bashkine Lezhe.
Diten e Hene me date 22.05.2017,ne oren 12 Bashkia Lezhe organizon degjesen publike mbi Programin Buxhetor Afatmesem (PBA) 2018-2020.
Diten e Enjte me date 18.05.2017 Bashkia Lezhe organizon "Degjese Publike mbi "Planin Buxhetor Afatmesem" 2018-2020.
Bashkia Lezhe ne kuader te detyrimeve te ligjit 119/2014 " Per te drejten e informimit" ju rikujton te gjithe banoreve te saj se per cdo kerkese apo ankese qe bejne prane Sporteleve te Integruara te Zyreve me Nje Ndalese ne ...
Bashkia Lezhe fton qytetaret te behet pjeses e vendimarrjes nepermjet seksionit e-pjesmarrja apo...
1. Për linjën Lezhë – Shëngjin, nga ora 06:00 - 20:00 , çdo orë; kthimi nga Shëngjini, nga ora 06:30 – 20:30; çdo orë. 2. Për linjën Shëngjin - Lezhë, nga ora 0630 – 2030 , çdo orë ; kthimi nga Lezha, nga ora 06:30 – 20:30; çdo orë.
Lidhur me situatën e pritshme meterologjike, ku parashikohet që temperaturat në zonën tonë mund të arrijnë -16oC deri -20oC në zonat malore dhe - 6oC deri në -9oC në zonat e ulta dhe bregdet, ju lutemi të merni masa për krijimin e rezervave me ujë të pijshëm, pavarësisht masave që do merren nga ana jonë.
Diten e Premte me datë 23.12.2016 ora 12:00 Bashkia Lezhë organizon aktivitetin “Arritjet 2016” ...
Njoftojmë te gjithe grupet e interesit se Bashkia Lezhë në bashkëpunim me kompaninë konsulente “UTS-01”, organizojnë në datën 27 Shtator 2016, ora 17:00 në sallen e madhe te Qendres Kulturore te Femijeve, Degjesën publike për konsultimin e Versionit Perfundimtar te Planit te Pergjithshem Vendor. Ky proces ka arritur ne fazat perfundimtare dhe mendimet tuaja do jene shume te vlefshme per konkretizimin e tij.
"E djeshmja iku. E nesermja akoma s'ka ardhur. Kemi vetëm të sotmen. Le t'ia fillojmë." Bashkia Lezhë ditën e dielë më, datë 04.09.2016 në kuadër të ‘’Ditës së Shenjtërimit të Nënë Terezes’’, organizon një sërë veprimtarish kulturore, artistike dhe sportive. Ftojmë të gjithë banorët e Lezhës dhe më gjërë të bëhen pjesë e “Pedalimit te Paqes”, i cili do të nisë nga Sheshi “Gjergj Kastrioti”, në orën 10.00. Marshimi me biçikleta do të vijojë tek Katedralja – Rruga Shtraus – SMT , për t’u permbyllur tek Hoteli i Gjuetisë, me një aktivitet artistik, në nderim të Nënë Terezës. Jeta e saj është frymëzim për secilin prej nesh, që të jetojë duke dhënë sadopak nga vetja! Ejani ta nderojme së bashku Gruan e madhe shqiptare!
Bashkia Lezhë dhe Këshilli Bashkiak nderojnë dy personalitete të njohura për kontributin e mbrojtjes së çështjeve të shqiptarëve 1- Z. Eliot Engel Qytetar Nderi i Lezhës 2- Z. Harry Bajraktari Mirënjohje e Bashkise së Lezhës
Njoftojmë se Bashkia Lezhë në bashkëpunim me kompaninë konsulente “UTS-01”, organizojnë në datën 17 Gusht 2016, ora 10:00 në ambientet e Bibliotekës së qytetit: Degjesën publike me grupet e interesit për zhvillimin e Raportit Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) si dhe për ecurinë e Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) të Bashkisë Lezhë.
Diten e hënë më datë 15.08.2016,Bashkia Lezhë në kuadër të ‘’Ditës së Shtegtarëve’’organizon një sërë veprimtarish kulturore, artistike dhe promovuese nga ora 08:00-24:00 në Sheshin “Gjergj Kastrioti”. Me këtë rast, ftojmë të gjithë banorët e Lezhës dhe më gjërë të bëhen pjesë e ceremonive festive të cilat vijnë në shenjë respekti dhe mirënjohje ndaj kontributit dhe sakrificës së emigrantëve tanë. Ejani të festojmë së bashku !
Me datë 11 Qershor 2016, Bashkia Lezhë çel sezonin turistik te verës, duke e konceptuar kete ceremoni si nje ftese te denje per pushuesit brenda dhe jashte Shqiperise qe te zgjedhin Shengjinin si destinacion te pushimeve te tyre.
Diten e merkure, me date 25.05.2016 ne oren 11:00, ne Ambjentet e Bibliotekes Publike Lezhe do zhvillohet degjesa publike e rradhes per Hartimin te Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Lezhe
Me rastin e Dites Boterore te Librit, Biblioteka e Qytetit te Lezhes dhe Shoqata e Botuesve Shqiptare organizojne Panairin e Librit 2016. Ju mirepresim diten e shtune, dt 23 Prill 2016 ora 9.00-17.00 ne sheshin Gjergj Kastrioti.
Me rastin e Dites Boterore te Librit, Biblioteka e Qytetit te Lezhes dhe Shoqata e Botuesve Shqiptare organizojne Panairin e Librit 2016. Ju mirepresim diten e shtune, dt 23 Prill 2016 ora 9.00-17.00 ne sheshin Gjergj Kastrioti.
Miq të dashur, stafi i Bashkise Lezhë në bashkepunim me Kompaninë Konsulente UTS-01, ka hartuar këtë pyetësor me qellim pjesemarrjen sa me aktive të banoreve ne hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.
Te henen me date 29.02.2016 ne oren 10:30, ne Ambjentet e Bibliotekes Publike Lezhe do zhvillohet nje diskutim publik konkret ne kuader te Hartimin te Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Lezhe. Ne kete takim kompania fituese e pergjedhur nga Ministria e Zhvillimit Urban do prezantoje Analizen dhe Vlerësimi i thelluar i Territorit të Bashkisë Lezhë
Te nderuar qytetare te Bashkise Lezhe, Ju ftojme te merrni pjese ne Degjesen Publike qe do organizohet sot me date 27.01.2016 ne Sallen e Konferencave te Hotel Liss, ne oren 13:00. Drejtoria e Tatim Taksave prane Bashkise Lezhe do prezantoje Draft Paketen Fiskale per vitin 2016. Mendimet tuaja do jene shume te vlefshme per permiresimin e Paketes Fiskale qe do ju shoqeroje gjate gjithe vitin 2016, si per detyrimet e bizneseve ashtu edhe per familjaret.
Sistemit te integruar te Zyres me nje Ndalese tashme i shtohet nje sherbim I ri, konkretisht Kerkesen per demshperblim ne rast fatkeqesish natyrore. Ky sherbim qe vjen me qellimin informatizimin e sherbimeve te Bashkise se madhe te Lezhes,
Sistemit te integruar te Zyres me nje Ndalese tashme i shtohet nje sherbim I ri, konkretisht Kerkesen per demshperblim ne rast fatkeqesish natyrore. Ky sherbim qe vjen me qellimin informatizimin e sherbimeve te Bashkise se madhe te Lezhes,
Te nderuar qytetare te interesuar per te marre nje leje ndertimi apo zhvillimi ne qytetin e Lezhes! Ju njoftojme se Qeveria Shqiptare ne bashkepunim me Agjensine e Zhvillimit te Territorit do te realizojne ngritjen e sistemit multifunksional te qenderzuar te lejeve te Zhvillimit/ Ndertimit. Per kete qellim ju njoftojme se pas Janarit 2016 do te mundesohet aplikimi online per lejet e ndertimit.
Takim publik me komunitetin dhe grupet e interesit ne kuader te nismes per hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Lezhe
Nen kujdesin e veçante te z. TUSHAJ, Bashkia Lezhe ne bashkepunim me Ambasaden e Suedise ne Tirane organizojne ekspoziten “Te Perballesh me Klimen”. Ceremonia e hapjes do te zhvillohet ne daten 19 shkurt 2015, ora 18:00 e Hollin e Bashkise Lezhe. Do te pershendesin me kete rast i Ngarkuari me Pune a.i. i Suedise ne Tirane Z. Patrik Svensson dhe Kryetari i Bashkise Z. Viktor Tushaj. Kjo ekspozite do qendroje e hapur deri ne daten 27 shkurt 2015. Jeni te mirepritur te merrni pjese!
Me date 28.01.2015, diten e Merkure ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe me kete:
Me date 15.01.2015, diten e Enjte ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe me kete rend dite
Njoftim mbi mbledhjen e rradhes se Keshillit Bashkiak Lezhe Me date 11.12.2014, diten e Enjte ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe me kete rend dite
Me daten 07.11.2014,ora 10:00 ne sallen e mbledhjeve, zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak Lezhe me kete rend dite:
Njoftim mbi mbledhjen e rradhes se Keshillit Bashkiak Lezhe: Me date 01.10.2014, diten e Merkure ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe
zhvillohet mbledhja e rradhes
Me date 04.09.2014, diten e Enjte ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe
Me date 04.07.2014, diten e Premte ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe
Me date 02.05.2014, diten e Premte ne ora 10.00 ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Lezhe, zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise Lezhe
Me date 07.03.2014, ditën e Premte në ora 10.00, në sallën e mbledhjeve të Bashkisë, zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë Lezhë me këtë
Me datën 27.01.2014, ditën e Hënë në ora 10.00, në sallën e mbledhjeve të Bashkisë, zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë Lezhë me këtë REND DITE: 1. Shqyrtimi dhe miratimi projekt vendimi për Paketën Fiskale për vitin 2014.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe