Projekt Vendime

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 40 akte  Faqe  prej 4  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 8170   Dt.: 17.09.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 gusht 2018 dhe pagesen P.A.K per periudhen 01-30 Shtator 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6188   Dt.: 09.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e kerkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga djegia e baneses se shtetasit Gjovalin Zef Prendi, banor ne fshatin Balldre I Ri, Njesia Administrativ
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6187   Dt.: 09.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin e Keshillit Bashkiak Nr. 11, date 29.01.2018 "Per miratimin e nivelit te Taksave dhe Tarifave Vendore per vitin 2018 " dhe ne vendimin e Keshillit Bashkiak Nr. 52, date 25.04.2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6075   Dt.: 05.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e treguesve ekonomiko-financiar te Bashkise Lezhe per 6 mujorin e I-re te vitit 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5030/1   Dt.: 05.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per hapjen e rrugeve ne parcelen nr. 61, ZK 1879, ne Gryke te Lumit
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5706   Dt.: 22.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e marrveshjes se bashkepunimit mes Bashkise Lezhe, Fondacionit Terre Ded Hommes dhe Organizates World Vizion per funksionimin e qendres komunitare multifunksonale
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5636   Dt.: 21.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e nje ndryshimi te V.K Bashkiak nr. 13, date 29.01.2018 "Per miratimin e Buxhetit te Bashkise Lezhe per vitin 2018 dhe PBA-se 2018-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 3842/1   Dt.: 20.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per hapjne e rruges ne fshatin Pllane ne favor te Z.Ded Cupi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5382/1   Dt.: 19.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen Ekonomike per periudhen 01-31 Maj 2018 dhe pagesen e P.A.K per periudhen 01-30 Qershor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5512   Dt.: 19.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin e keshillit Bashkiak Nr. 11 date 29.01.2018 "Per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore per vitin 2018" dhe ne vendimin e keshillit bashkiak nr. 52, date 25.04.2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 40 akte  Faqe  prej 4  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe