Projekt Vendime

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 43 akte  Faqe  prej 5  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 596   Dt.: 22.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019, rishperndarja e fondeve te trasheguara nga viti 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: n/a   Dt.: 21.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Për Miratimin e Buxhetit për vitin 2019, dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 11225   Dt.: 26.11.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per Nivelin e Taksave dhe Tarifave Vendore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 8170   Dt.: 17.09.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 gusht 2018 dhe pagesen P.A.K per periudhen 01-30 Shtator 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6188   Dt.: 09.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e kerkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga djegia e baneses se shtetasit Gjovalin Zef Prendi, banor ne fshatin Balldre I Ri, Njesia Administrativ
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6187   Dt.: 09.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin e Keshillit Bashkiak Nr. 11, date 29.01.2018 "Per miratimin e nivelit te Taksave dhe Tarifave Vendore per vitin 2018 " dhe ne vendimin e Keshillit Bashkiak Nr. 52, date 25.04.2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5030/1   Dt.: 05.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per hapjen e rrugeve ne parcelen nr. 61, ZK 1879, ne Gryke te Lumit
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6075   Dt.: 05.07.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e treguesve ekonomiko-financiar te Bashkise Lezhe per 6 mujorin e I-re te vitit 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5706   Dt.: 22.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e marrveshjes se bashkepunimit mes Bashkise Lezhe, Fondacionit Terre Ded Hommes dhe Organizates World Vizion per funksionimin e qendres komunitare multifunksonale
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5636   Dt.: 21.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e nje ndryshimi te V.K Bashkiak nr. 13, date 29.01.2018 "Per miratimin e Buxhetit te Bashkise Lezhe per vitin 2018 dhe PBA-se 2018-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 43 akte  Faqe  prej 5  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe