Projekte te perfunduara

Projekti konsiston ne veshjen e skarpatave te perroit me beton , per nje gjatesi prej 691.0ml.Gjithashtu do te behet edhe nderhyrje duke shtuar siperfaqet e gjelberuara ne skarpatet qe ndertohen
Ky projekt parashikon krijimin e nje qendre Multifunksionale Sportive per nxenesit dhe Stafin e shkolles Gj.Fishta.Gjithashtu kjo qender do tu sherbeje dhe banoreve te kesaj Lagje,qe eshte relativisht lagjja me e vjeter e qytetit
Rruga ka nje gjatesi prej 691 ml. Rruga eshte projekuar me gjeresi te asfaltuar 9 m ,me 2 kuneta me gjeresi 0,5 m ,me trotuar nga te dyja anet me gjeresi 1,5 m dhe 2 bankina me gjeresi 0,5 m.
Projekti i PNUD-it për panelet diellore: "Programi shqiptar, pjesë e iniciativës globale për transformimin e tregut për përdorimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë".
Historia, kultura, turizmi, artet dhe zanatet e vjetra në Territorin Europian të Adriatikut Partner kryesor: Regione Molise - Drejtoria e Turizmit
Projekti konsiston ne vazhdimin e punimeve per rrugen kryesore qe lidhe spitalin rajonal Lezhe

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe