Pyetësor per konsultimin e projektbuxhetit 2021-23

Ky pyetsor merr mendimin tuaj në lidhje me shpërndarjen e fondeve ne vitin 2019 dhe prioritetet për shpenzim te Bashkise Lezhe ne vitin 2021. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetësori do të qëndrojë aktiv deri në datën 10 Nëntor. Përgjigju këtij pyetësori të shkurtër dhe bëhu pjesë në vendimarrje TANI duke klikuar “next” në linkun më poshtë:

https://forms.office.com/ Pages/ResponsePage.aspx?id= nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYA0C4RFYvV ZNqR6fwPSD9t9URVNDUzA1QlhPOFRH SjkxQllCQUFHQVpJTC4u

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe