Pytesor per Sherbimin e dekorit dhe ndriçimit

spacer_blue
spacer Pytesor per Sherbimin e dekorit dhe ndriçimit  

Pytesor per Sherbimin e dekorit dhe ndriçimit

 

Jeni banues në lagje

Jeni

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të dekorit dhe ndriçimit në qytet

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të dekorit në zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të dekorit në lagjen ku banoni

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të ndriçimit në zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të ndriçimit në lagjen ku banoni

Vlerësimi për cilësinë e adresimit nga Bashkia të ankesave për cilësinë e shërbimit të dekorit dhe ndriçimit (nëse ju keni bërë ankesë)Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe