Shoqata e Bashkive te Shqiperise organizon ne Bashkine Lezhe nje takim per problemet financiare dhe kompetencat e pushtetit vendor.

Please insert content...

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe