Tarifat

 • Tarifa e parkimit te automjeteve ;
 • Tarifa e pastrimit dhe e largimit te mbeturinave ;
 • Tarifa ne fushen e urbanistikes ;
 • Tarifa për autorizim për shitje karburanti ;
 • Tarifa për Leje dhe Shërbim Veterinar ;
 • Tarifa per sherbimet administrative ;
 • Tarifa per transportin e udhetareve zonat jo urbane ;
 • Tarifa për transportin e udhëtarve zona urbane ;
 • Tarifa sherbimi per institucionet e varesise ;
 • Tarifat e licensave të veprimtarive të transportit ;
 • Tarifat e shërbimeve (pastrim, gjelbërim, ndriçim) për kategorinë "biznes i vogël" ;
 • Tarifë shërbimi për strehimin ;
 • Tarife sherbimi per tregjet publike ;

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe