Transparenca në Bashkinë Lezhë

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" është përgatitur programi i transparencës për Bashkia Lezhe Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit"

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Bashkia Lezhe ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e Ligjit per te Drejten e Informimit. Gjithashtu në përputhje me këtë ligj është caktuar edhe koordinatori për të drejtën e informimit.

 

Tabela e plotë e transparences per Bashkinë Lezhë

Regjistri i Kerkesa dhe Pergjigjeve

 

Koordinatori për të drejtën e informimit në Bashkinë Lezhë :

Petrit Marku

 

Email info@lezha.gov.al
Adresa Bashkia Lezhë, Sheshi Gjergj Kastrioti, Lezhë
Orari E Hënë - E Premte 08:00 - 16:00

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe