Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 476 akte  Faqe  prej 48  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 35   Dt.: 20.03.2020
PER PERDORIMIN E FONDIT TE KONTIGJENCES DHE ATIJ REZERVE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 28   Dt.: 26.02.2020
MIRATIMIN E PROCEDURES SE KALIMIT NE PRONESI TE BASHKISE LEZHE , TE AMBIENTEVE KU USHTRON AKTIVITETIN ADMINISTRATIV KESHILLI I QARKUT LEZHE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 27   Dt.: 26.02.2020
PER SHTESE NE BUXHETIN E BASHKISE LEZHE PER VITIN 2020 DHE PERDORIMIN E FONDEVE TE TR NGA VITI 2019ASHEGUARA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 26   Dt.: 26.02.2020
PER PERDORIMIN E FONDIT TE KUSHTEZUAR PER BLLOK-NDIHMEN EKONOMIKE DERI NE 6% PER PERIUDHEN 01-31 JANAR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 23   Dt.: 14.02.2020
PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER ORGANIZIM DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURES VENDORE TE APELIMIT TATIMOR NE BASHKINE LEZHE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 19   Dt.: 14.02.2020
PER MIRATIMIN E HARTES SE PERGJITHSHME TE PLAZHEVE TE LEJUARA NE VIJEN BREGDETARE SHENGJIN DHE TALE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 11   Dt.: 28.01.2020
"Për miratimin e listave të inventarit të pasurive të tipit pyje dhe kullota në pronesi të Bashkise Lezhë"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 128   Dt.: 31.12.2019
PER RIPARIMIN E OBJEKTEVE NEPERMJET NDERHYRJEVE TE CILAT NUK KERKOJNE PAJISJE ME LEJE NDERTIMI DHE DEKLARATE PARAPRAKE PUNIMESH NE OBJEKTET E DEMTUARA SI PASOJE E TERMETIT TE DATES 26 NENTOR 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 127   Dt.: 31.12.2019
PER MIRATIMIN E PAGESES SE QIRASE SIPAS VLERES SE TREGUT TE LIRE, PER FAMILJET E EVAKUUARA NGA BANESAT E TYRE TE DEMTUARA NGA TERMETI I DATES 26 NENTOR 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 126   Dt.: 31.12.2019
PER TRANSFERIM FONDI QENDRES SE ZHVILLIMIT DITOR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 476 akte  Faqe  prej 48  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe