Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 337 akte  Faqe  prej 34  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 60   Dt.: 24.04.2019
Për miratimin e kerkesës se drejtorisë arsimore rajonale Lezhë,Për propozimin institucional Ministrisë së Arsimit ,Sportit dhe Rinisë, Për hapjen e shkollës mesme të lartë në godinen egzistuese të shkollës 9-vjecare Torovicë,Bashkia Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 58   Dt.: 24.04.2019
Për perfundimin e procedurave te banesave,te cilat kane mbetur pa u regjistruar ne ZVRPP
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 54   Dt.: 24.04.2019
Për emërtimin e rrugës së Blinishtit Nr.03100008 nga superstrada Lezhë-Shkodër deri tek sheshi AT DANIELE DAJANI ,në qendër të fshatit
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 52   Dt.: 24.04.2019
Për perdorimin e fondit të kushtëzuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6 % per periudhen 01-31 mars 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 51   Dt.: 24.04.2019
Për dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 mars 2019 dhe pagesen e P.A.K per periudhen 01-30 prill 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 50   Dt.: 24.04.2019
Per propozim per dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 01-30.04.2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 49   Dt.: 29.03.2019
Për një shtesë në vendimin e Këshillit bashkiak Nr.5 datë 28.01.2019 Për miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore për vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 46   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e tavaneve pergatitore të shpenzimeve dhe të parashikimeve afatmesme të të ardhurave për PBA-në 2020-2022 të Bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 45   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e buxhetit faktik për vitin 2018 të bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 44   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e planit vendor të veprimit për menaxhimin e zhurmave
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 337 akte  Faqe  prej 34  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe