Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 200 akte  Faqe  prej 20  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 12   Dt.: 29.01.2018
Per miratimin e kuotes se Anetaresise per financimin e Buxhetit te Keshillit te Qarkut Lezhe per vitin 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 11   Dt.: 29.01.2018
Per nivelin e Taksave dhe Tarifave Vendore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 10   Dt.: 29.01.2018
Per miratimin e kalendarit te Pergatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem dhe te Buxhetit te vitit 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 9   Dt.: 29.01.2018
Per emertimin e rruges qe lidh rrugen nacionale Lezhe-Shkoder me fshatin Gocaj, ne te dale te Balldrenit.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 13   Dt.: 29.01.2018
Per miratimin e Buxhetit per vitin 2018 dhe te Programit Buxhetor Afatmesem 2018-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 7   Dt.: 29.01.2018
Per miratimin e kritereve per familjet perfituese te fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri 6 %
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 6   Dt.: 29.01.2018
Per dhenien e Pageses P.A.K per periudhen 01-31 Janar 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 237   Dt.: 27.12.2017
Per dhenien e Ndihmes Ekonomike dhe P.A.K per periudhen 01-31 dhjetor 2017.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 233   Dt.: 04.12.2017
Per miratimin e kritereve te percaktimit te zonave te administrimit te parkimit dhe nenzonave te distinuara per parkim, si dhe tarifave te sherbimit te parkimit te administruar nga Bashkia e Lezhes.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 232   Dt.: 04.12.2017
Per miratimin e dokumentit te politikave vendore per femijerine e hershme "Cdo famije Rom ne kopsht"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 200 akte  Faqe  prej 20  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe