Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 305 akte  Faqe  prej 31  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 13   Dt.: 28.01.2019
PER DHENIEN E TITULLIT QYTETAR NDERI I LEZHES Z.LUTO REFAT SADIKU PAS VDEKJES
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12   Dt.: 28.01.2019
PER DHENIEN E TITULLIT QYTETAR NDERI I LEZHES Z.JORGJI LLAZI FANE PAS VDEKJES
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 10   Dt.: 28.01.2019
PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PERGATITJES SE PBA-SE PER VITIN 2020-2022 DHE TE BUXHETIT TE VITIT 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5   Dt.: 28.01.2019
PER NIVELIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 3   Dt.: 28.01.2019
PER PERDORIMIN E FONDIT TE KUSHTEZUAR PER BLLOK NDIHMEN EKONOMIKE DERI NE 6% PER PERIUDHEN 01-31 DHJETOR 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Urdhër   Nr.: 2   Dt.: 28.01.2019
PER DHENIEN E KOMPENSIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE PER PERIDHEN 01-31 DHJETOR 2019 DHE PAGESEN E P.A.K PER PERIUDHEN 01-31.01.2019 DHE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 1   Dt.: 28.01.2019
PER PROPOZIMIN PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-31.01.2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 596   Dt.: 22.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019, rishperndarja e fondeve te trasheguara nga viti 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: n/a   Dt.: 21.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Për Miratimin e Buxhetit për vitin 2019, dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 11225   Dt.: 26.11.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per Nivelin e Taksave dhe Tarifave Vendore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 305 akte  Faqe  prej 31  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe