Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 153 akte  Faqe  prej 16  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 166   Dt.: 10.07.2017
Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2017-2019, dhe Buxhetit për vitin 2017 të Bashkisë Lezhë
Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2017-2019, dhe Buxhetit për vitin 2017 të Bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 154   Dt.: 19.04.2017
Per miratimin e Tavaneve te Shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesem per vitet 2018-2020 te Bashkise Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 153   Dt.: 19.04.2017
Per miratimin e Buxhetit Faktik te Bashkise Lezhe per Vitin 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 152   Dt.: 19.04.2017
Per dhenien e ndihmes ekonomike dhe PAK per periudhen 01-31 Mars 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 151   Dt.: 19.04.2017
Per dhenien e ndihmes ekonomike dhe PAK per periudhen 01-28 Shkurt 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 150   Dt.: 19.04.2017
Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin e keshillit nr.124 date 15.04.2016 "Per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 146   Dt.: 24.03.2017
Per emerimin e perfaqesuesve te Keshillit bashkiak ne Keshillin e Qarkut
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 145   Dt.: 24.03.2017
Per shkarkimin e perfaqesues te keshillit Bashkiak ne Keshillin e Qarkut
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 144   Dt.: 24.03.2017
Per emerim sekretari i Keshillit Bashkiak
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 143   Dt.: 24.03.2017
Per shkarkimin e sekretarit te Keshillit Bashkiak
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 153 akte  Faqe  prej 16  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe