Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 248 akte  Faqe  prej 25  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 3842/1   Dt.: 20.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per hapjne e rruges ne fshatin Pllane ne favor te Z.Ded Cupi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5512   Dt.: 19.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin e keshillit Bashkiak Nr. 11 date 29.01.2018 "Per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore per vitin 2018" dhe ne vendimin e keshillit bashkiak nr. 52, date 25.04.2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5382/2   Dt.: 19.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per Bllok-Ndihmen Ekonomike deri ne 6 % per periudhen 01-31 Maj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5382/1   Dt.: 19.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen Ekonomike per periudhen 01-31 Maj 2018 dhe pagesen e P.A.K per periudhen 01-30 Qershor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 4905/1   Dt.: 13.06.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e project buxhetit Afatmesem 2019-2021 (Faza e Pare) te Bashkise Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 73   Dt.: 25.05.2018
Per miratimin e nje ndryshimi te V.K Bashkiak nr. 13, date 29.01.2018 "Per miratimin e Buxhetit te Bashkise Lezhe per vitin 2018 dhe PBA-se 2018-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 63   Dt.: 25.05.2018
Per lenien ne fuqi te vendimit nr 54 date 25.04.2018 per dhenie titull "Qytetar Nderi" te Lezhes Z. Orial Kolaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 59   Dt.: 25.05.2018
Per miratimin e buxhetit faktik te Bashkise Lezhe per periudhen Janar-Prill 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 58   Dt.: 25.05.2018
Per miratimin e buxhetit faktik te Bashkise Lezhe per vitin 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 57   Dt.: 25.05.2018
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6 %
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 248 akte  Faqe  prej 25  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe