Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 285 akte  Faqe  prej 29  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 118   Dt.: 23.10.2018
PËR KOMISIONIMIN E TË MITUREVE PRANË QENDRES REZIDENCIALE ROZALBA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 117   Dt.: 23.10.2018
Miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë se bashku me dokumentacionin tekniko- ligjor, për akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga renia e gurit te baneses së shtetases A.L, banore ne Shengjin, Nj.Administrative Shengjin, Bashkia Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 119   Dt.: 23.10.2018
KOMISIONIMIN E TË MITURES V.L PRANË QENDRES REZIDENCIALE ROZALBA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 123   Dt.: 23.10.2018
MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2019-2021 ( FAZA E DYTË ) TË BASHKISË LEZHË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 116   Dt.: 23.10.2018
PER PERDORIMIN E FONDIT TE KUSHTEZUAR PER BLLOK- NDIHMEN EKONOMIKE DERI NE 6 % PER PERIUDHEN 01-30 SHTATOR 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 115   Dt.: 23.10.2018
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-30 Shtator 2018 dhe pagesen e P.A.K per periudhen 01-31 Tetor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 114   Dt.: 23.10.2018
Per propozimin per dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 1-31 Tetor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 122   Dt.: 23.10.2018
MIRATIMIN E TREGUESVE EKONOMIKO- FINANCIAR PER 8-MUJORIN E VITIT 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 108   Dt.: 26.09.2018
Per propozimin per dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 1-30.09.2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 109   Dt.: 26.09.2018
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 Gusht 2018 dhe pagesen e P.A.K per periudhen 01-30 Shtator 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 285 akte  Faqe  prej 29  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe