Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 275 akte  Faqe  prej 28  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 108   Dt.: 26.09.2018
Per propozimin per dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 1-30.09.2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 109   Dt.: 26.09.2018
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 Gusht 2018 dhe pagesen e P.A.K per periudhen 01-30 Shtator 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 110   Dt.: 26.09.2018
Per perdorim te fondit te kushtezuar
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 8170   Dt.: 17.09.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 gusht 2018 dhe pagesen P.A.K per periudhen 01-30 Shtator 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 96   Dt.: 19.07.2018
Per komisionimin e te miturave Gentjana Gurraj dhe Kristiana Gurraj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 94   Dt.: 19.07.2018
Per miratimin e kerkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga djegia e baneses.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 93   Dt.: 19.07.2018
Per miratimin e nje ndryshimi te V.K Bashkiak nr.13 date 29.01.2018 "Per miratimin e Buxhetit te Bashkise Lezhe per vitin 2018 dhe PBA-se 2018-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 92   Dt.: 19.07.2018
Per miratimin e treguesve ekonomiko-financiar te Bashkise Lezhe per 6 mujorin e 1-re te vitit 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 91   Dt.: 19.07.2018
Per miratimin e project buxhetit afatmesem 2019-2021 (Faza e pare) te Bashkise Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 89   Dt.: 19.07.2018
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6 % per periudhen 01-30 Qershor.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 275 akte  Faqe  prej 28  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe