Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 166 akte  Faqe  prej 17  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 190   Dt.: 04.08.2017
Per miratimin e kerkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga djegia e baneses te shtetasit Artan Gjon Leci, banor ne Mabe, Njesia Administrative Dajc, Bashkia Lezh
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 188   Dt.: 04.08.2017
Per miratimin e demit te shkaktuar nga djegia e baneses se Z.Pavlin Ndrek Gjini, banor ne Dajc, Njesia Administrative Dajc, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 187   Dt.: 04.08.2017
Per miratimin e demit te shkaktuar nga djegia e baneses se Z.Naxhi Ahmet Rema, banor ne Ishull Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 186   Dt.: 04.08.2017
Per miratimin e demit te shkaktuar nga djegia e baneses se Z.Agostin Pashko Pjetrushaj banor ne Ishull Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 169   Dt.: 04.08.2017
Per dhenien e ndihmes ekonomike dhe P.A.K per periudhen 01-31 Korrik 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 168   Dt.: 10.07.2017
Per miratimin e linjave rrethqytetese, orareve dhe stacioneve te tyre; Stacionet e linjave nderqytetese, terminalit te transportit te udhetareve, si dhe vend-ndodhjet e agjensive te transportit te udhetareve brenda vendit.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 165   Dt.: 10.07.2017
Per miratimin e listes perfundimtare te pronave te paluajtshme qe ndodhen ne territorin e njesise administrative Shengjin te transferohen ne pronesi te Bashkise Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 164   Dt.: 10.07.2017
Per miratimin e listes perfundimtare te pronave te paluajtshme qe ndodhen ne territorin e njesise administrative Shenkoll te transferohen ne pronesi te Bashkise Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 166   Dt.: 10.07.2017
Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2017-2019, dhe Buxhetit për vitin 2017 të Bashkisë Lezhë
Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2017-2019, dhe Buxhetit për vitin 2017 të Bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 161   Dt.: 03.07.2017
Per mbarimin para afatit te mandatit te keshilltarit dhe dhenie mandati keshilltarit nga krijimi i vendeve vakant
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 166 akte  Faqe  prej 17  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe