Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 135 akte  Faqe  prej 14  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 205   Dt.: 28.10.2016
Për miratimin shpërblimi, për maturantët më të mirë të vitit 2016.
Për miratimin shpërblimi, për maturantët më të mirë të vitit 2016.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 204   Dt.: 28.10.2016
Për përcaktimin e vend-depozitimit të mbetjeve inerte.
Për përcaktimin e vend-depozitimit të mbetjeve inerte.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 197   Dt.: 28.10.2016
Për nënshkrimin e një marrveshjë bashkëpunimi mes komunavë Piano degli Albanesi, Castellamare del Golfo, Custonaci, Alcano, në Palermo Itali dhe Bashkivë të Lezhës, Krujës dhe Rrogozhinës në Shqipëri.
Për nënshkrimin e një marrveshjë bashkëpunimi mes komunavë Piano degli Albanesi, Castellamare del Golfo, Custonaci, Alcano, në Palermo Itali dhe Bashkivë të Lezhës, Krujës dhe Rrogozhinës në Shqipëri.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 196   Dt.: 28.10.2016
Për miratimin e kritereve, të pranimit të përsonave me aftësi të kufizuara në Qendrën e Zhvillimit Ditor Lezhë.
Për miratimin e kritereve, të pranimit të përsonave me aftësi të kufizuara në Qendrën e Zhvillimit Ditor Lezhë.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 195   Dt.: 28.10.2016
"Për një ndryshim të VKB Nr. 152, datë 06.06.2016 "Për miratimin e masës së pagesës për anëtarët e Bandës Frymore të qytetit të Lezhës".
"Për një ndryshim të VKB Nr. 152, datë 06.06.2016 "Për miratimin e masës së pagesës për anëtarët e Bandës Frymore të qytetit të Lezhës".
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 194   Dt.: 28.10.2016
Për miratimin e numrit të anëtarëve të Bandës Frymore të qytetit të Lezhës.
Për miratimin e numrit të anëtarëve të Bandës Frymore të qytetit të Lezhës.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 193   Dt.: 28.10.2016
Për miratimin e numrit të punonjësve që do të shërbejne pranë Qendrës së Moshës së Tretë
Për miratimin e numrit të punonjësve që do të shërbejne pranë Qendrës së Moshës së Tretë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 192   Dt.: 28.10.2016
Për disa shtesa e ndryshime të pikës III të VKB Nr.148 , date 06.06.2016 "Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2016"
Për disa shtesa e ndryshime të pikës III të VKB Nr.148 , date 06.06.2016 "Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2016"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 191   Dt.: 28.10.2016
Për disa ndryshime në Buxhetin e Vitit 2016
Për disa ndryshime në Buxhetin e Vitit 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 207   Dt.: 28.10.2016
Per disa ndryshime te V.K.B Nr. 148. date 06.06.2016 "Per miratimin e buxhetit te Bashkise Lezhe per Vitin 2016"
Per disa ndryshime te V.K.B Nr. 148. date 06.06.2016 "Per miratimin e buxhetit te Bashkise Lezhe per Vitin 2016"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 135 akte  Faqe  prej 14  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe