Zyra me një Ndalesë

Misioni i Zyrës

Sigurimi i një qasje të shpejtë, të sigurtë, ligjore, profesionale dhe elektronike në ofrimin e shërbimëve ndaj qytetarëve të Bashkisë

Përshkrim i përgjithshëm

Zyra ka 8 sportele, ku punojnë specialistë të kualifikuar në dhënien e përgjigjeve dhe kryerjen e shërbimëve ndaj komunitetit.
Kjo zyrë i vjen në ndihmë komunitetit duke i dhënë INFORMACIONIN e kërkuar, SHËRBIM më cilësor dhe në kohë më të shkurtër si dhe për të rritur TRANSPARENCËN ndaj qytetarëve.

Për një informacion më të plotë klikoni këtu

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe