"Bashkia Ime" - Gazetë Informative e Përmuajshme e Bashkisë Lezhë.

"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 10 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 9 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 8 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 7 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 5 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 4 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 3 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 2 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 1 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
"Bashkia Ime" - Botimi Nr. 6 i gazetës informative të përmuajshme të Bashkisë Lezhë.
 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe