KOMISIONET E PËRHERSHME

KOMISIONET E PËRHERSHME

TË KËSHILLIT BASHKIAK, 2023 - 2027

TË KËSHILLIT BASHKIAK, 2023 - 2027

Komisioni i Mandateve, Rregulloreve dhe Çështjeve Juridike

Klejvi HOXHIQI

Partia Socialiste e Shqipërisë
KRYETAR

Flutura GJONI

Bashkë Fitojmë
ZV. KRYETAR

Drimona MARKU

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Marko JAKU

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Shtjefen LLESHI

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Elodia MALI

Partia e Gjelbër
ANËTAR

Alesia LLESHI

Partia Republikane
ANËTAR

Komisioni i Financës, Buxhetit dhe Zhvillimit Strategjik

Agostin MARKU

Partia Demokracia Sociale
KRYETAR

Flutura GJONI

Bashkë Fitojmë
ZV. KRYETAR

Aris MEMA

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Emirjon MALI

Partia e Gjelbër
ANËTAR

Klevis BEZHI

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Sidorela KOLA

Partia Unitetit Kombetar
ANËTAR

Kristian GJIDODAJ

Bashkë Fitojmë
ANËTAR

Komisioni i Shërbimeve Publike

Edlir REÇI

Partia Socialdemokrate
KRYETAR

Lirim TORBA

Fryma e Re Demokratike
ZV. KRYETAR

Erin NDRECA

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Silvana KOLA

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Elodia MALI

Partia e Gjelbër
ANËTAR

Alfrida MARKU

Partia Demokratike
ANËTAR

Pjetër TUSHAJ

Bashkë Fitojmë
ANËTAR

Komisioni i Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Turizmit

Donika HAXHIA

Bashkë Fitojmë
KRYETAR

Elsa GAZULLI

Partia Socialiste e Shqipërisë
ZV. KRYETAR

Regjina SOKOLAJ

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Klaudia DODA

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Rajmonda PRENDAJ

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Rrok MARKU

Partia Demokratike
ANËTAR

Donika NDOJ

Aleanca Arbnore Kombëtare
ANËTAR

Komisioni i Sigurisë Publike dhe Emergjencave Civile

Pjetër NOKA

Partia Unitetit Kombetar
KRYETAR

Emanuel PËRJAKU

Partia Levizja e Legalitetit
ZV. KRYETAR

Marin SUTA

Ardhmërija Shqiptare
ANËTAR

Rajmonda PRENDAJ

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Argert PËRKOLA

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Alesia LLESHI

Partia Republikane
ANËTAR

Alfons TRASHAJ

Bashkë Fitojmë
ANËTAR

Komisioni i Barazisë Gjinore, Mirëqënies Sociale dhe Strehimit

Regjina SOKOLAJ

Partia Socialiste e Shqipërisë
KRYETAR

Rrok MARKU

Partia Demokratike
ZV. KRYETAR

Klaudia DODA

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Erin GJONI

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Klevis BEZHI

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Jorida MIKAJ

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Fjorixhena ZEFI

Bashkë Fitojmë
ANËTAR

Komisioni i Bujqësisë

Dod JAKU

Partia Socialiste e Shqipërisë
KRYETAR

Soveljan KOSOVA

Aleanca Arbnore Kombëtare
ZV. KRYETAR

Marko JAKU

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Artan NDREU

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Agostin MARKU

Partia Demokracia Sociale
ANËTAR

Elton BILANI

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Alfrida MARKU

Partia Demokratike
ANËTAR

Komisioni i Kulturës dhe Titujve

Alfons TRASHAJ

Bashkë Fitojmë
KRYETAR

Marin SUTA

Ardhmërija Shqiptare
ZV. KRYETAR

Drimona MARKU

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Sidorela KOLA

Partia Unitetit Kombetar
ANËTAR

Artan NDREU

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Argert PËRKOLA

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Donika HAXHIA

Bashkë Fitojmë
ANËTAR

Komisioni i Urbanistikës, Programeve të Zhvillimit dhe Integrimit

Erin NDRECA

Partia Socialiste e Shqipërisë
KRYETAR

Tonin JAKU

Partia Agrare Ambjentaliste
ZV. KRYETAR

Jorida MIKAJ

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Edlir REÇI

Partia Socialdemokrate
ANËTAR

Klejvi HOXHIQI

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Shtjefen LLESHI

Partia Kristian Demokrate
ANËTAR

Soveljan KOSOVA

Aleanca Arbnore Kombëtare
ANËTAR

Komisioni i Shëndetit Publik, Mjedisit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Donika NDOJ

Aleanca Arbnore Kombëtare
KRYETAR

Aris MEMA

Partia Socialdemokrate
ZV. KRYETAR

Elsa GAZULLI

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Dod JAKU

Partia Socialiste e Shqipërisë
ANËTAR

Pjetër NOKA

Partia Unitetit Kombetar
ANËTAR

Emirjon MALI

Partia e Gjelbër
ANËTAR

Tonin JAKU

Partia Agrare Ambjentaliste
ANËTAR
Copyright © 2024 — All rights reserved.