Info info@lezha.gov.al
KRYETARI i Bashkisë Lezhë kryetari@lezha.gov.al
Zv. Kryetari i Bashkisë Lezhë zvkryetari@lezha.gov.al
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse burimetnjerezore@lezha.gov.al
Drejtoria e Finanës dhe Buxhetit financa@lezha.gov.al
Drejtoria e Projekteve Strategjike, Evropes, Migracionit Diaspores, Komunikimit dhe Transparencës projektet.strategjike@lezha.gov.al
Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban urbanistika@lezha.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve Publike , Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit sherbimet@lezha.gov.al
Drejtoria Juridike juristi@lezha.gov.al
Drejtoria e  Turizmit dhe Kulturës kultura@lezha.gov.al
Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social msociale@lezha.gov.al
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore taksat@lezha.gov.al
Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit inu@lezha.gov.al
Policia Bashkiake policiabashkiake@lezha.gov.al
Sektori i Auditit të Brendshëm auditi@lezha.gov.al
Media Sociale (Profile Zyrtare) Facebook

Instagram

YouTube

Adresa postare Lagjja “Skenderbeg”,

Sheshi “Gjergj Kastrioti”,

4501 Lezhë,

Shqipëri.

Copyright © 2024 — All rights reserved.