KONTAKTO

Shprehni Ankesën ose Kërkesën tuaj pranë Bashkisë Lezhë

Informacion - Bashkia Lezhë
info@lezha.gov.al

Postet Drejtuese

POSTIEMRIEmail
KRYETAR i Bashkisë Lezhë Pjerin NDREU kryetari@lezha.gov.al
Sekretari i Përgjithshëm Reinis ÇELA reinis.cela@lezha.gov.al
Zv. Kryetar i Bashkisë Lezhë Elson FRROKU elson.frroku@lezha.gov.al
Zv. Kryetar i Bashkisë Lezhë Eueda MOLLA eueda.molla@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Balldren Redon GJELOSHI redon.gjeloshi@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Blinisht Pjetër GJINI pjeter.gjini@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Dajç Gent MARKU gent.marku@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Zejmen Leonard PËRJAKU leonard.perjaku@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Kolsh Xhoana KODRA xhoana.kodra@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Shëngjin Brahim DEMI brahim.demi@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Shënkoll Ernest RAKAJ ernest.rakaj@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Kallmet Eraldo MARKU eraldo.marku@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Ungrej Agustin ZEFI agustin.zefi@lezha.gov.al
POSTIEMRIEmail
KRYETAR i Bashkisë Lezhë Pjerin NDREU kryetari@lezha.gov.al
Sekretari i Përgjithshëm Reinis ÇELA reinis.cela@lezha.gov.al
Zv. Kryetar i Bashkisë Lezhë Elson FRROKU elson.frroku@lezha.gov.al
Zv. Kryetar i Bashkisë Lezhë Eueda MOLLA eueda.molla@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Balldren Redon GJELOSHI redon.gjeloshi@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Blinisht Pjetër GJINI pjeter.gjini@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Dajç Gent MARKU gent.marku@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Zejmen Leonard PËRJAKU leonard.perjaku@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Kolsh Xhoana KODRA xhoana.kodra@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Shëngjin Brahim DEMI brahim.demi@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Shënkoll Ernest RAKAJ ernest.rakaj@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Kallmet Eraldo MARKU eraldo.marku@lezha.gov.al
Administrator i Njësisë Administrative Ungrej Agustin ZEFI agustin.zefi@lezha.gov.al

Drejtoritë

DrejtoriaDrejtoriEmailEmail Drejtoria
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse Jetmira LEKA jetmira.leka@lezha.gov.al burimetnjerezore@lezha.gov.al
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Brikena VUKSANI brikena.vuksani@lezha.gov.al financa@lezha.gov.al
Drejtoria e Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës Vasilika LASKA vasilika.laska@lezha.gov.al projektet.strategjike@lezha.gov.al
Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban Flamur KUÇI flamur.kuci@lezha.gov.al urbanistika@lezha.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve Publike , Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit Elton ZEFI elton.zefi@lezha.gov.al sherbimet@lezha.gov.al
Drejtoria Juridike Altin LLESHI altin.lleshi@lezha.gov.al juristi@lezha.gov.al
Drejtoria e Turizmit dhe Kulturës Renaldo XHANEJ renaldo.xhanej@lezha.gov.al kultura@lezha.gov.al
Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social Marte FETAJ marte.fetaj@lezha.gov.al msociale@lezha.gov.al
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Denis PËRVATHI denis.pervathi@lezha.gov.al taksat@lezha.gov.al
Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit Eraldo SMAÇI eraldo.smaci@lezha.gov.al inu@lezha.gov.al
Policia Bashkiake Leonard PALI leonard.pali@lezha.gov.al policiabashkiake@lezha.gov.al
Kabineti i Kryetarit të Bashkisë Simonela FLORINI simonela.florini@lezha.gov.al
Sektori i Auditit të Brendshëm Arjan BARBULLUSHI arjan.barbullushi@lezha.gov.al auditi@lezha.gov.al
Drejtoria e Bujqësisë Gjek MAKAJ gjek.makaj@lezha.gov.al
Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve Nikolin SHTJEFNI nikolin.shtjefni@lezha.gov.al arsimirinia@lezha.gov.al
Drejtoria e Emergjencave Civile Bardhul KAÇORI bardhul.kacori@lezha.gov.al
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi Jasim SIMONI jasim.simoni@lezha.gov.al
Drejtoria e Administrimit të Aseteve dhe Kadastra Fatjon ZEFI fatjon.zefi@lezha.gov.al
DrejtoriaDrejtoriEmailEmail Drejtoria
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse Jetmira LEKA jetmira.leka@lezha.gov.al burimetnjerezore@lezha.gov.al
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Brikena VUKSANI brikena.vuksani@lezha.gov.al financa@lezha.gov.al
Drejtoria e Projekteve Strategjike, Evropes, Migracionit Diaspores, Komunikimit dhe Transparencës Vasilika LASKA vasilika.laska@lezha.gov.al projektet.strategjike@lezha.gov.al
Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban Flamur KUÇI flamur.kuci@lezha.gov.al urbanistika@lezha.gov.al
Drejtoria e Shërbimeve Publike , Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit Elton ZEFI elton.zefi@lezha.gov.al sherbimet@lezha.gov.al
Drejtoria Juridike Altin LLESHI altin.lleshi@lezha.gov.al juristi@lezha.gov.al
Drejtoria e Turizmit dhe Kulturës Renaldo XHANEJ renaldo.xhanej@lezha.gov.al kultura@lezha.gov.al
Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social Marte FETAJ marte.fetaj@lezha.gov.al msociale@lezha.gov.al
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Denis PËRVATHI denis.pervathi@lezha.gov.al taksat@lezha.gov.al
Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit Eraldo SMAÇI eraldo.smaci@lezha.gov.al inu@lezha.gov.al
Policia Bashkiake Leonard PALI leonard.pali@lezha.gov.al policiabashkiake@lezha.gov.al
Kabineti i Kryetarit të Bashkisë Simonela FLORINI simonela.florini@lezha.gov.al
Sektori i Auditit të Brendshëm Arjan BARBULLUSHI arjan.barbullushi@lezha.gov.al auditi@lezha.gov.al
Drejtoria e Bujqësisë Gjek MAKAJ gjek.makaj@lezha.gov.al
Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve Nikolin SHTJEFNI nikolin.shtjefni@lezha.gov.al arsimirinia@lezha.gov.al
Drejtoria e Emergjencave Civile Bardhul KAÇORI bardhul.kacori@lezha.gov.al
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi Jasim SIMONI jasim.simoni@lezha.gov.al
Drejtoria e Administrimit të Aseteve dhe Kadastra Fatjon ZEFI fatjon.zefi@lezha.gov.al

Këshilli Bashkiak Lezhë

POSTIEMRIEmail
Sekretare e Këshillit Bashkiak Lezhë Florida ÇUNAJ florida.cunaj@lezha.gov.al

Adresa Postare

Lagjja “Skënderbeg”, Sheshi “Gjergj Kastrioti”, 4501 Lezhë, Shqipëri.

Media Sociale

Copyright © 2024 — All rights reserved.