LOGO E BASHKISË LEZHË

E KËSHILLIT BASHKIAK, 2023 - 2027

LOGO
DIMENSIONE
FORMATI
SHKARKO
Logo Standard, Stema e Bashkisë Lezhë
2178px x 2048px
PNG
Landscape Logo, për sfonde të bardha
5336px x 2048px
PNG
Landscape Logo, për sfonde të zeza / të errëta
5336px x 2048px
PNG
Portrait Logo, Big Font Type
3156px x 2357px
PNG
Portrait Logo, për sfonde të bardha
3156px x 2357px
PNG
Portrait Logo, për sfonde të zeza / të errëta
3156px x 2357px
PNG
Logo Standard, Stema e Bashkisë Lezhë
VECTOR
SVG
Copyright © 2024 — All rights reserved.