Per nje ndryshim ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019 – Shkarko pdf

Per miratimin e nivelit te pagave te administrates se bashkise, te njesive administrative, te insitucioneve te varesise, te punonjesve te njesive mbeshtetese, te mases se shperlimit mujor te keshilltareve dhe te kryetareve te fshatrave per vitin 2020 – Shkarko pdf

Per perdorimin e fondit te Kushtezuar per Bllok-Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Tetor 2019 – Shkarko pdf

Copyright © 2024 — All rights reserved.