Rikonstruksion i Rruges se Barbullojes

Rikonstruksion i rruges Blinisht - Baqel

Rikonstruksioni i Rruges Shtraus

Rikonstruksion i lulishtes prane Bllokut te 11 Janarit

SISTEMIM RRUGE - LAGJE SMT

RIKONSTRUKSION RRUGA 11.2 HA -FAZA E IV

SISTEMIME BLLOKU TEK 11.2 HA

SISTEMIMI I SHETITORES SE BREGUT TE DRINIT

RIKONSTRUKSIONI I SALLES SE QENDRES KULTURORE TE FEMIJEVE

Rehabilitim i kanalit "Perroi i Grykes"

Ndertimi i qendres sportive, prane shkolles "Gj.Fishta", Lezhe

Rikonstruksion i rruges "Shtraus"

Projekti i PNUD-it për panelet diellore

Faza e I e investimeve për zyrën me një ndalesë

Faza e II e investimit të "Zyrës me një ndalesë" në Bashkinë Lezhë

Plani Vendor i Veprimit i Bashkisë Lezhë për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve

Ndërtimi i murit rrethues dhe sistemime të kompleksit të shkollave në Lagjen "Besëlidhja"

Plani per Menaxhimin e Qendres se Ndarjes te Mbetjeve te Riciklueshme (QNMR)

Plani i Menaxhimit te Mbetjeve 2011 - 2015 ne Bashkine Lezhe

Rikonstruksion rruga Spital-Lagje Gurra (Shtese Punimesh)

Copyright © 2024 — All rights reserved.