REGJISTRAT ELEKTRONIKË

TË KËSHILLIT BASHKIAK

DOKUMENTIFORMATILINK
Regjistri i mbledhjeve të Këshillit 2023 PDF Shkarko
Regjistri i mbledhjeve të Këshillit 2022 PDF Shkarko
REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE n/a n/a
REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE n/a n/a
REGJISTRI PUBLIK PËR TRANSPARENCËN E MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT n/a n/a
REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK n/a n/a
DOKUMENTIDATëFORMATILINK
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Shkurt 2024 29.02.2024 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Janar 2024 30.01.2024 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Dhjetor 2023 27.12.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Dhjetor 2023 14.12.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Nëntor 2023 30.11.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Tetor 2023 31.10.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Shtator 2023 28.09.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Gusht 2023 30.08.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Korrik 2023 27.07.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Korrik 2023 12.07.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Konstituimi, Qershor 2023 26.06.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Qershor 2023 20.06.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Maj 2023 10.05.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Prill 2023 25.04.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Mars 2023 29.03.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Shkurt 2023 21.02.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Janar 2023 31.01.2023 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Dhjetor 2022 20.12.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Dhjetor 2022 02.12.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Nëntor 2022 n/a n/a n/a
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Tetor 2022 31.10.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Shtator 2022 23.09.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Gusht 2022 29.08.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Korrik 2022 28.07.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Korrik 2022 06.07.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Qershor 2022 28.06.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Qershor 2022 13.06.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Maj 2022 31.05.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Maj 2022 25.05.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Prill 2022 27.04.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Prill 2022 19.04.2022 PDF Shkarko
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Mars 2022 n/a n/a n/a
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Shkurt 2022 n/a n/a n/a
Proces-Verbal, Mbledhje Këshilli, Janar 2022 01.02.2022 PDF Shkarko
Copyright © 2024 — All rights reserved.