NumriDataPublikimiShkarko
128 11.09.2020 PER NJE NDRYSHI NE ZBATIMIN E BUXHETIT PER VITIN 2020 shkarko
127 11.09.2020 PER PERDORIMIN E FONDIT TE KONTIGJENCES , PER MBULIMIN E SHPENZIMEVE TE PAPARASHIKUARA NE BUXHETIN E VITIT 2020 shkarko
126 11.09.2020 PER MIRATIMIN E LISTAVE TE PERFITUESVE PER GRANTE RIKONTRUKSIONI PER SHTEPITE INDIVIDUALE DHE BANESA NE NDERTESA (PALLATE) ME SHKALLE DEMTIMI DS1,DS2,DS3 shkarko
Copyright © 2024 — All rights reserved.