Listat e Zgjedhësve

(Shënim: Listat e mëposhtme janë subjekt përditësimi)

Njësia Administrative Lezhë

 1. 308072900_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 2. 308072901_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 3. 308072902_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 4. 308072903_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 5. 308072904_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 6. 308073000_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 7. 308073100_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 8. 308073200_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 9. 308073201_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 10. 308073300_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 11. 308073301_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 12. 308073400_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 13. 308073401_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 14. 308073402_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 15. 308073500_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 16. 308073501_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 17. 308073600_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 18. 308073601_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 19. 308073700_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 20. 308073701_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 21. 308073702_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 22. 308073800_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 23. 308073801_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 24. 308073802_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 25. 308073803_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 26. 308074000_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 27. 308074001_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 28. 308074002_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 29. 308074003_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 30. 308074100_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 31. 308074101_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 32. 308074200_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001
 33. 308074201_LISTA_ZGJEDHESVE_EKS_FormatA_20230219_0238_001

Njësia Administrative Balldren

Njësia Administrative Blinisht

Njësia Administrative Kallmet

Njësia Administrative Zejmen

Njësia Administrative Ungrej

Nr.

Datë

Vendimi/Urdhëri

Dokumenti

1.       

Vendim Nr.153, datë 10.03.2023

“Për vendosjen e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”.

Shkarko

2.       

Vendim Nr.99, datë 20.02.2023

“Për ndryshimin e vendodhjes së Qendrës së Votimit QV 0702 shkolla Zojs, në adresën Qendra Shëndetësore (Ambulanca) Zojs, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore datë 14.05.2023”.

Shkarko

3.       

Vendim Nr.89, datë 14.02.2023

“Për ndryshimin e vendodhjes së Qendrës së Votimit QV 0765 shkolla Sukaxhi, në adresën Qendra Shëndetësore (Ambulanca) Kaluer, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore datë 14.05.2023”.

Shkarko

4.       

Vendim Nr.546,

datë 22.11.2022

“Për bashkimin e Qendrës së Votimit 0722/0 me Qendrën e Votimit 0728/0, Qendrën e Votimit 0724/0 me Qendrën e Votimit 0723/0, në Njesinë Administrative Kolsh, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”.

Shkarko

5.       

Vendim Nr.547,

datë 22.11.2022

“Për ndarjen e Qendrës së Votimit 0717/0  në Njesinë Administrative Shëngjin, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”.

Shkarko

6.       

Vendim Nr.548,

datë 22.11.2022

“Për ndarjen e Qendrës së Votimit 0746/0  në Njesinë Administrative Shënkoll, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”.

Shkarko

7.       

Vendim Nr.549,

datë 22.11.2022

“Për ndarjen e Qendrës së Votimit QV 0734; QV 0736; QV 0737; QV 0738/0;  QV 0738/1; QV 0738/2; QV 0742/0 në Njesinë Administrative Lezhë, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”.

Shkarko

8.       

Urdhër Nr.607, datë 24.11.2022

“Për caktimin e nëpunësit ndërlidhës në Bashkinë Lezhë, për shkëmbimin e informacionit për çështjet zgjedhore me institucionet që kërkohen nga ligji në lidhje me zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”.

Shkarko

 

Copyright © 2024 — All rights reserved.